FUNKCJE

Ustawienia uprawnień użytkownika

Uprawnienia dostępu użytkownika: ponad 500 możliwości.

Myśl o bezpieczeństwie. Myśl o sytuacjach z życia wziętych. Ustaw dostęp użytkownikom, udostępniając lub nie ponad 100 funkcji. Dla każdej lokalizacji ustaw tryb tylko do odczytu, pełen dostęp lub żaden dostęp każdemu użytkownikowi.

Interfejs użytkownika dostępny w 47 językach

Prawdziwie wielojęzyczny interfejs użytkownika 47 języków; ustawienia dla każdego użytkownika.

Status wiadomości

System wiadomości – opinia jest ważna!

Status wiadomości pojawia się na samej GÓRZE aplikacji Chemwatch, aby potwierdzić każdą pojedynczą operację. Zielone wiadomości oznaczają powodzenie, żółte informują o niedokończonej operacji lub niepełnych danych, a czerwone o błędach.

Logowanie jednokrotne

100 systemów – 1 hasło to nowy standard.

Logowanie jednokrotne jest najszybciej rozwijającą się innowacją w branży IT w ostatnich latach. Zasadniczo, biorąc pod uwagę ilość systemów i kont, intranet, narzędzi do projektowania itd., statystyczny pracownik posiada ponad 5 uprawnień. Firmy decydują się na wprowadzenie technologii logowania jednokrotnego tam, gdzie katalog centralny uwierzytelnia dane użytkownika bez względu na system, do którego pracownik chce mieć dostęp. Chemwatch używa technologii logowania jednokrotnego!

Walidacja mocy hasła

Administratorzy aplikacji Chemwatch mogą wybrać tę opcję, aby zapewnić, że hasła utworzone przez system spełniają najnowsze i najbardziej wyśrubowane kryteria.

Dostęp użytkownika i uwierzytelnianie

Jeśli IT zapyta,€¦to wybraliśmy za Ciebie wszystkie opcje!

Tak dla protokołu HTTPS. Tak dla uwierzytelniania przez jednokrotne logowanie. Tak dla zgodności przeglądarki. Tak dla obsługi bez flasha. Tak dla integracji. Tak dla przeglądu kodów innych firm (Veracode). Tak dla supernowoczesnego systemu bezpieczeństwa.

Ustawienia obliczeń macierzy ryzyka

Skonfiguruj swoją własną macierz ryzyka

Chemwatch proponuje w ustawieniach domyślnych metodologię macierzy ryzyka 5 x 5 (5 poziomów CIĘŻKOŚCI i 5 poziomów PRAWODOPODOBIEŃSTWA). Ustawienia te są dostępne dla administratorów. W sytuacji, gdy regulamin wewnętrzny wymaga stosowania innego modelu ryzyka (np. 3 x 3 – niski, średni, wysoki), można samemu dostosować ustawienia narzędzia. Dodatkowo można dostosować schemat kolorów i wybrać, który kolor ma odpowiadać danemu poziomowi ryzyka.

Kreator środków ochrony osobistej

Przeglądaj sugerowane środki ochrony osobistej i wdrażaj swoje własne.

Narzędzie obliczeniowe Chemwatch automatycznie podpowie najodpowiedniejsze środki ochrony osobistej, opierając się na ocenie ryzyka chemicznego związanego z zagrożeniami oraz parametrach zadania (skala, częstość, pylenie/lotność). Specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy mogą nadpisywać swoimi danymi i wybierać odpowiednie środki ochrony osobistej przy użyciu prostego kreatora, dostępnego w części oceny ryzyka – Kontrola.

Utwórz nieograniczoną ilość ocen ryzyka

Nieograniczone oceny ryzyka.

Klienci Chemwatch mogą dokonywać nieograniczone ilości ocen ryzyka bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Wybór zadań

Ponad 100 uprzednio zdefiniowanych zadań i możliwość utworzenia swoich własnych!

Uprzednio zdefiniowane zadania dla celów oceny ryzyka są pobrane z wytycznych brytyjskich i ONZ. Możesz utworzyć swoje własne nieograniczone nazwy zadań, aby zapewnić 100% zgodności ze swoim procesem.

Zadania specjalne

Utworzone są zadania definiujące środki kontroli.

Niektóre zadania mogą wymuszać pewne środki lub zmieniać właściwości fizyczne substancji lub produktu w trakcie oceny ryzyka. Do nich zaliczają się na przykład: natryskiwanie, spawanie lub szlifowanie. Aby zapewnić pełną automatyzację oceny ryzyka, Chemwatch wstępnie zdefiniował scenariusze dla tych zadań.

Jednostronicowy raport ryzyka

Ocena ryzyka w czasie poniżej 30 sekund!

Jednostronicowy raport ryzyka jest automatycznie dostępny dla każdej oceny przeprowadzanej przez Ciebie lub inny personel.

Dokumenty związane z brytyjskimi wytycznymi HSE (COSHH)

Dodatkowe dokumenty kontroli oceny ryzyka. Automatyczne!

Dla każdej odpowiedniej oceny ryzyka wybierane są automatycznie odpowiednie dokumenty: brytyjskie HSE i ONZ ILO. Umożliwia to przeglądanie i wdrażanie dodatkowych kontroli i list zgodnie z propozycjami zawartymi w HSE (brytyjski COSHH) oraz ILO (ONZ).

Raport i filtr badania stanu zdrowia

Substancje, po kontakcie z którymi wymagana jest kontrola lekarska, są zidentyfikowane dla celów oceny ryzyka

Filtry badania stanu zdrowia oznacza flagą materiały i składniki, które spełniają kryteria. Dostępne są szczegółowe informacje dla rodzajów monitorowania. Po prostu kliknij raz, aby otrzymać informacje na temat substancji lub produktów składających się z substancji, po kontakcie z którymi wymagana jest kontrola lekarska.

Przekazuj scenariusze użytkowania niezależnie od swojego wykazu

Przekazuj swoje zadania niezależnie od wykazu.

Dlaczego? Ponieważ chemikalia są często użytkowane z dala od miejsca przechowywania. Pojedyncza substancja lub produkt mogą być stosowane na wiele sposobów. Ocena ryzyka opiera się na scenariuszu UŻYTKOWANIA, lub inaczej mówiąc – na ZADANIU. W module oceny ryzyka Chemwatch można tworzyć i przekazywać nieograniczone ilości ZADAŃ dla każdej substancji, zapewniając spełnienie scenariusza użytkowania. Aby ułatwić proces, umożliwiliśmy wykonanie go poprzez przeciąganie i wklejanie lub poprzez menu podręczne, otwierające się po naciśnięciu prawego przyciska myszy.

Utwórz własne kontrole ryzyka

Kontrola oceny ryzyka odpowiednia dla Twoich miejsc pracy

Dodawaj, edytuj lub usuwaj kontrole, aby lista zawierająca dostępne środki kontroli odzwierciedlała Twoje środowisko pracy. Połącz kontrolę z określonym poziomem ryzyka.

Dokumenty dotyczące własnych kontroli

Utwórz własne dokumenty kontroli

Klienci mogą połączyć swoje własne dokumenty kontrolne z każdą oceną ryzyka. Po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy i dołącz wymaganą ilość dokumentów.

Raporty i filtry monitorowania biologicznego

Filtr monitorowania biologicznego

Filtr monitorowania biologicznego oznacza flagą materiały i składniki, które spełniają kryteria. Czas pobrania próbki determinantu i ekspozycja na czynniki biologiczne są podane dla każdego składnika.

Wyszukiwanie szablonu etykiety

Wybierz z galerii lub wyszukaj szablon etykiety.

W przypadku dużych galerii z wieloma szablonami etykiet używanych przez konkretną firmę, udostępniona jest opcja wyszukiwania etykiety.

Wprowadzanie danych w czasie wydruku

Wstaw dane do etykiet w czasie wydruku, jeśli konieczne.

Każdemu polu “Specjalne”, które jest przygotowane, aby WSTAWIAĆ DANE W CZASIE WYDRUKU, można nadać nazwę.
W momencie generowania etykiety do wydruku użytkownik jest proszony o wpisanie danych dla każdego pola.

Dane własne użytkownika zawarte na etykiecie

Umieść na etykiecie wszystko, co chcesz

Do szablonów etykiet D-Gen możesz dodać ponad 400 symboli zastępczych, możesz także dodać swoje własne dane, tekst, obrazy lub kody kreskowe.

Szablony etykiet Chemwatch

Dostępnych jest 40 szablonów etykiet!!!

Specjaliści Chemwatch ds. regulacji opracowali wraz z projektantami ponad 40 podstawowych szablonów etykiet. Są one zgodne z wymaganiami różnych władz. Możesz edytować każdy z szablonów, aby utworzyć swoją własną etykietę.

Raporty dotyczące etykietowania

Znaj wymagania dotyczące etykietowania!

Aplikacja Chemwatch automatycznie opracowuje wymagania dotyczące etykietowania dla każdego pomieszczenia, budynku, obszaru a nawet szafki, w których przechowywane są chemikalia.

Odpowiednie przepisy są wstępnie zaimplementowane w zależności od regulacji lokalnych. Dostępne są także narzędzia pozwalające na dostosowanie według Twoich własnych zasad i ograniczeń.

Raporty wykazów

Utwórz manifesty przechowywania w sposób automatyczny

Utwórz manifesty przechowywania w sposób automatyczny za pomocą aplikacji Chemwatch. Domyślne ustawienia manifestu w odniesieniu do objętości/masy mogą być dowolnie modyfikowane przez administratora.
W połączeniu z generatorem raportów dają nieograniczone możliwości tworzenia raportów!

Formularze opierające się na lokalizacji!

Tam, gdzie folder reprezentuje lokalizację: Dołącz do swoich folderów nieograniczone ilości właściwości, danych i dokumentacji

Niestandardowe formaty i punkty danych dostępne dla folderów. Twórz, edytuj i zapisuj dodatkowe właściwości folderów. Możesz także dodawać dodatkową dokumentację, plany ewakuacyjne, numery kontaktowe€¦nie ma żadnych ograniczeń.

Pełna historia danych wprowadzanych do formularzy

Pełna historia TWOICH danych

Funkcja historia jest dostępna w Konstruktorze formularzy. Istnieje możliwość śledzenia wszystkich zmian nanoszonych na każdy formularz użytkownika; sortowanie po dacie, użytkowniku, grupie użytkowników. Dane, dostępne do eksportu, wydruku lub zapisania w wielu formatach, otrzymane są w postaci czytelnej tabeli. Funkcja jest użyteczna w celu integracji okresowych procesów z administracją, np. badanie stanu zdrowia, historia narażenia, okresowe listy kontrolne w miejscu pracy itd.

Konstruktor formularzy

Utwórz formularze i dodawaj niestandardowe punkty danych do swoich procesów.

Konstruktor formularzy jest zaawansowanym narzędziem pozwalającym na dostosowanie bazy, przeznaczonym dla klientów Chemwatch. Twórz niezliczone punkty danych i łącz je ze swoimi chemikaliami, folderami/lokalizacjami, osobami itd.
Odpowiadające sobie pola bazy są tworzone automatycznie Wypełnij te pola, załącz dokumenty lub przypisz osoby, grupy lub lokalizacje automatycznie lub ręcznie (przy zastosowaniu formularzy).

Raport toksykologiczny

Wnikliwe badanie toksykologiczne zawarte w jednym dokumencie.

Ponad 20 lat badań, ponad 100 000 substancji i 150 000 najczęściej spotykanych mieszanin. Chemwatch stworzył bogatą bazę danych toksykologicznych. Artykuły pisane przez specjalistów, publikacje i publikacje rządowe to tylko niewielka część źródeł, z których korzysta Chemwatch w celu pozyskania niezbędnych danych. Każda substancja znajdująca się w bibliotece Chemwatch posiada obszerny raport toksykologiczny – niektóre z nich składają się nawet z 7 stron. Raport dostępny w aplikacji Chemeritus w 47 językach jest skierowany do specjalistów.

Standardowe Procedury Operacyjne (SOP)

Raport dotyczący Standardowych Procedur Operacyjnych

Raport przekaże Ci o wiele więcej informacji na temat substancji lub produktu niż jakakolwiek karta MSDS dostawcy! Dokument zawiera: dane technologiczne, dane na temat środków ochrony osobistej, uwagi oraz wiele, wiele więcej i stanowi cenną część każdej procedury zatwierdzania. Dostępny w 47 językach!

Raport dotyczący bezpiecznego przechowywania pośród innych chemikaliów

Zasady przechowywania substancji chemicznych

Za pomocą tylko jednego kliknięcia możesz otrzymać szczegółowy raport przedstawiający niezgodności w przechowywaniu. Raport zawiera informacje na temat odległości pomiędzy składowanymi substancjami, zarządzania określonymi strukturami i o wiele więcej. Taki raport możesz wygenerować dla każdej listy w swoim wykazie.

Raport oceny ryzyka

Jednostronicowy. Czytelny. Zwięzły. Bezpośredni.

Celem oceny ryzyka jest połączenie ryzyka związanego z konkretną sytuacją użycia w konkretnym środowisku. Aby przekazać tę informację w sposób klarowny i zwięzły Chemwatch opracował jednostronicowy szablon raportu oceny ryzyka czytelny dla laików. Kodowanie kolorystyczne opisuje poziom ryzyka; Dostępny w 47 językach.

Raport środków ochrony osobistej

Obszerne doradztwo ws. środków ochrony osobistej!

Standardowe karty MSDS zawierają ogólne informacje na temat środków ochrony osobistej. Chemwatch opracował algorytmy pozwalające na dobór odpowiednich rękawiczek i masek, co pozwala na wybranie najlepszych środków ochrony osobistej. Raport zwykle zawiera się na 2 stronach i jest dostępny w 47 językach!

MINI (M)SDS

Jedna strona oceny ryzyka przeznaczony w miejscu pracy!

Mini to jednostronicowy dokument podsumowujący zagrożenia, wskazujący najważniejsze informacje na temat przechowywania, zagrożeń, obchodzenia się z daną substancją i postępowania w sytuacjach kryzysowych. Kolor określa poziom zagrożenia. Specjalne piktogramy zostały opracowane w celu ułatwienia osobom z nieznacznym doświadczeniem zrozumienia najważniejszych informacji związanych z zagrożeniami, sytuacjami kryzysowymi i przechowywaniem.

Narzędzie porównywania wersji kart MSDS

Porównaj wersje kart MSDS łatwo i szybko!

Narzędzie jest dostępne tylko w Chemwatch i odzwierciedla podejście firmy do rozwoju. Porównaj dowolne dwie wersje karty MSDS w AuthorITe.
Po prostu wybierz wersje, które chcesz zestawić. Zmiany będą oznaczone grubszą czcionką, a fragment usuniętego tekstu będzie przekreślony. Dzięki temu będziesz mógł śledzić zmiany pomiędzy wersjami, jak również aktualizacje w zakresie przepisów prawa, odnoszących się do kart MSDS produktu utworzonych za pomocą AuthorITe.

Raport pierwszej pomocy

Przejrzyste i zwięzłe informacje dla ratowników

Dostępny w 47 językach raport dla ponad 250 000 substancji chemicznych zawiera informacje na temat pierwszej pomocy. Dostęp po kliknięciu. ‎Łatwy do odczytania, zawierający krótkie zwroty. Stanowi standardowy załącznik do GoldFFX i Chemeritus.

Raport dotyczący ochrony środowiska

Obszerny raport dotyczący ochrony środowiska

Dostępny w 47 językach dokument zawiera obszerny przegląd danych ekotoksykologicznych kazuistycznych i innych, przedstawionych w prostym formacie oraz w kolorze nagłówka jasno wskazującym poziom zagrożenia. Stanowi standardowy załącznik do Chemeritus.

Dokumenty w 47 językach

Globalny w pełnym tego słowa znaczeniu.

Wszystkie dokumenty Chemwatch dostępne są w 47 językach. Profesjonalni tłumacze biegli w przekładach z zakresu bezpieczeństwa pracy, toksykologii, chemii oraz ochrony środowiska prowadzą największą na świecie bibliotekę zwrotów. Aktualnie dostępnych jest ponad 25 000 zwrotów, a zawartość biblioteki rośnie w stałym tempie wraz ze zwiększającym się dostępem do nowych badań, zwrotów i wiedzy.

Raport kontroli lekarskiej

Kiedy karta MSDS nie wystarcza…

Komercyjne karty MSDS są zwykle opracowane w sposób zwięzły i nie zawierają informacji toksykologicznych i wskazań do skierowania do lekarza.

Chemwatch w pełni sklasyfikował 100 000 substancji – każda pozycja zawiera raport dotyczący konieczności konsultacji lekarskich i o wiele więcej innych informacji, niż zawartych jest w standardowych kartach MSDS.

Taki dokument jest dostępny dla każdego produktu lub substancji zawartej w bazie Chemwatch GOLD. Dokument jest standardowym załącznikiem do GoldFFX i Chemeritus.

Wsparcie wielojęzycznych dokumentów

Specjalne czcionki, kierunek wyświetlania tekstu RTL. Jesteśmy przygotowani.

Wszystkie dokumenty przygotowane w systemie Chemwatch są zgodne z RTL (prawy do lewego). Dotyczy to przykładowych języków: arabskiego, hebrajskiego i urdu. Dodatkowo, we wszystkich dokumentach wygenerowanych w systemie Chemwatch można zastosować czcionki dla języka japońskiego i chińskiego.

Raport ChInA

Raport zdarzeń chemicznych

Stworzony z myślą o straży pożarnej i ratowników na całym świecie – zawiera krótkie i treściwe informacje w postaci ZWROTÓW związane z pożarami i rozlaniami. Dokument jest dostępny dla każdego produktu lub substancji zawartej w bazie Chemwatch GOLD. Dokument jest standardowym załącznikiem do GodFFX i Chemeritus. Dzięki SmartSuite dostępny również na urządzeniach mobilnych i tabletach z systemem Android lub Apple OS.

Rozmiar czcionki na karcie MSDS

Zmieniaj czcionkę w kartach MSDS jednym kliknięciem, stosując szybkie ustawienia kart MSDS.

Korzystając z zaawansowanych ustawień, możesz zmieniać o wiele, wiele więcej.

Wyszukuj ocenę trafności

Nazwy chemiczne mogą stanowić zagadkꀦ

Chemwatch zaimplementował pierwszą na świecie OCENĘ TRAFNOŚCI nazw chemicznych. Podczas wyszukiwania po nazwie, Chemwatch pokaże wyniki wszystkich nazw: podstawowych, synonimów, handlowych, a także nazw preferowanych przez użytkownika. Wyszukaj po haśle kluczowym “benz” i przekonaj się, o czym mówimy…

Konstruktor kwerend

Lustereczko, powiedz przecie€¦która farba jest najniebezpieczniejsza na świecie???

Utwórz nieskończoną kombinację zapytań przy pomocy konstruktora kwerend. Chemwatch doda nowe parametry wyszukiwania w czasie następnych dwóch sprintów.
Użytkuj zaawansowane operatory wyszukiwania i nieograniczone wirtualnie kombinacje. W każdym momencie możesz zapisywać, edytować i odzyskiwać swoje zapytania.

Outback – Dostarczanie etykiet

Oprócz kart MSDS i kart MINI, istnieje również możliwość dostarczania Twoim klientom etykiet dla chemikaliów. Karty MSDS mieszanin możesz utworzyć za pomocą aplikacji AuthorITe, a etykiety za pomocą D-Gen. Dzięki aplikacji Outback możesz przekazywać w czasie rzeczywistym karty MSDS i etykiety Twoim klientom.

Wyszukiwanie substancji chemicznych w wielu językach

Wyszukiwanie ponad 200 000 substancji w ponad 30 językach.

Galeria Chemika zawiera nazwy chemiczne substancji pobrane z setek oficjalnych list. Po prostu wybierz język wyszukiwania i wpisz wyszukiwaną frazę
System sam podpowie Ci możliwe rozwiązania…

Narzędzia i wytyczne dla drobnego przechowywania

Moduł WYKAZ umożliwia dostęp do wytycznych dotyczących drobnego przechowywania:

Dla substancji, które nie przekraczają ograniczeń związanych z etykietowaniem, istnieje wiele dodatkowych danych dotyczących drobnego przechowywania i stosowania! Tak jak w przypadku większości funkcjonalności Chemwatch, tutaj też wystarczy pojedyncze kliknięcie, aby uzyskać dostęp do informacji dotyczących produktu lub substancji w odniesieniu do przechowywania i obchodzenia się.

IRMA – procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych

Gorąca linia dla sytuacji kryzysowych dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i umożliwia uzyskanie informacji w ponad 150 językach.

Informacje do wykorzystania w razie pożaru, rozlania, w przypadku pierwszej pomocy, w sytuacji narażenia na działanie danej substancji są dostępne dla wszystkich substancji lub mieszanin. Raporty są przygotowywane w przejrzysty sposób (mogą składać się z kilku stron).

Gorąca linia dla sytuacji kryzysowych, dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i umożliwia uzyskanie informacji w ponad 150 językach. Pomoc można uzyskać od specjalistów przeszkolonych w zakresie pożarów, rozlań, medycyny oraz przepisów prawa.

Zasobnik ulubionych

Moje (najmniej) ulubione chemikalia€¦

Zamiast tworzyć niezliczone ilości folderów i podfolderów, system Chemwatch posiada funkcję budowania list, nazywaną “Zasobnikiem”.

Stwórz swoją własną listę ulubionych poprzez dodawanie chemikaliów do zasobnika. Możesz ją zrobić z każdej lokalizacji, wyników wyszukiwania lub filtrowania. To bardzo cenna funkcjonalność, w szczególności gdy tworzysz listy, które nie są połączone z konkretną lokalizacją, ale gdy Twoje działanie, raportowanie, czy wycofywanie jest niezbędne.

Podgląd składników

Efekt Matrioszki€¦

Substancje składające się na dany produkt podlegają różnym regulacjom, standardom i najlepszym praktykom i jako takie decydują o strategii zarządzania chemikaliami. Chemwatch pozwala na przeglądanie całego wykazu produktów z wyszczególnionymi substancjami składowymi; operujemy nawet objętościami, co pozwala na dokładne określenie ilości składowanej substancji.

A co najważniejsze – wszystko to możesz zrobić, wykonując tylko JEDNO KLIKNIĘCIE.

 

Wyszukiwanie składników

Wyszukaj mnie we wszystkich produktach zawierających “substancję x”

Jeśli w systemie Chemwatch widzisz czystą substancję (ponad 250 000 możliwości), możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać funkcję SKŁADNIK. Funkcjonalność ta umożliwia wyszukanie produktów zawierających dokładnie tę substancję. W praktyce jest to bezcenna opcja, w szczególności pod kątem strategii stopniowego wycofywania…

Raport niezgodności

Pełne podsumowanie niezgodności

Za pomocą jednego kliknięcia użytkownicy mogą generować raport flagujący wszystkie materiały, które powinny być oddzielone lub segregowane. Podana jest też informacja w jaki sposób przeprowadzać segregację, aby dochować zasad bezpiecznego przechowywania.

Ukryj funkcje

Peleryna niewidka.

Ukryj jakąkolwiek substancję i/lub miejsce przechowywania przed nieupoważnionymi osobami: jeśli posiadasz wystarczające pozwolenia do administrowania dostępów innych użytkowników, możesz przypisać “ukrytą” właściwość do jakiejkolwiek substancji chemicznej lub miejsca, dzięki czemu wybrane przez Ciebie chemikalia są bezpieczne.

Filtry zagrożeń

Zidentyfikuj chemikalia poprzez określone zagrożenia!

Filtruj listę materiałów, pojemników lub ocen ryzyka według zagrożenia zdrowia, fizycznego lub środowiska. Możesz na przykład zidentyfikować w parę sekund wszystkie czynniki rakotwórcze, mutageny, toksyny wątrobowe lub substancje łatwopalne w jakiejkolwiek lokalizacji lub w obrębie całej organizacji.

Drzewo folderów (miejsc)

Zarządzaj folderami – już to umiesz!

Zarządzanie folderami jest łatwe i szybkie – dzięki przeciąganiu i wklejaniu myszą oraz wyświetlaniu menu podręcznego otwierającego się po naciśnięciu prawego przyciska myszy. Nie ma żadnych ograniczeń co do ilości utworzonych przez Ciebie folderów przedstawiających strukturę wykazów.

Wyszukiwarka struktur chemicznych

Skorzystaj z narzędzia Rysowanie struktury, aby przeszukać bazę ponad 360 000 substancji. Możesz się także posłużyć jedną z aplikacji Chemwatch – wyszukiwarką struktur SMILES.

Zasłużony Chemeritus

Obowiązkowe narzędzie dla specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz toksykologów

Aplikacja Chemwatch umożliwia zarządzanie chemikaliami, włączając dokumentację specjalistów z dziedziny toksykologii, ochrony środowiska i ochrony osobistej. Moduł zatwierdzania oraz mechanizm workflow są standardowo dostępne w oprogramowaniu. Wyszukiwanie struktury chemicznej, narzędzia wizualizacji cząsteczek w 3D oraz wiele, wiele więcej są dostępne lokalnie.

Modelowanie cząsteczkowe 3D

Przeglądaj i przeszukuj ponad 200 000 struktur cząsteczkowych.Ponad 360 000 struktur cząsteczkowych czystych substancji jest dostępnych w Chemwatch. Skorzystaj z aplikacji Chemeritus, aby je przeglądać i przeszukiwać. Nie są wymagane żadne wtyczki.

Ostrzeżenia o aktualizacjach kart MSDS

Posiadaj wiedzę o tym, co się zmieniło, kiedy się zmieniło i JAKIE to ma znaczenie dla Ciebie!

Użytkownicy są informowani o aktualizacjach kart MSDS dostawców drogą mailową.

Baza substancji

Źródło wiedzy…Ponad 150 000 substancji zostało w pełni opracowanych i opisanych. Nasz zespół stworzył karty SDS w niemal 50 językach jak również procedury związane z zagrożeniami toksykologicznymi dla zwierząt i środowiska, procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i bezpiecznego obchodzenia się z substancjami chemicznymi. Biblioteka Chemwatch jest największą na świecie, niezależną bazą powiększającą swoje zbiory o tysiące pozycji rocznie.

Zakrywane składniki (ograniczona widoczność)

Chroń swoje tajemnice handlowe, ale zapewniaj zgodność z przepisami. 

Funkcja zakrywanych składników dostępna w AuthorITe wstępnie dobierze klasyfikację końcowej mieszaniny i ukryje wszystkie składniki, które nie są istotne dla tej klasyfikacji.
Po prostu wybierz opcję auto w widoku zakrywania, a system zrobi resztę. Możesz to również zrobić ręcznie.

Narzędzie klasyfikujące

Stwórz swoje własne klasyfikacje kart MSDS czystych substancji i mieszanin za pomocą naszej ogromnej biblioteki.

Ponad 200 000 czystych substancji jest dostępnych w systemie. AuthorITe umożliwia zastosowanie każdej z nich w postaci szablonu. Modyfikuj każdy z 200 punktów końcowych i stwórz własne kary MSDS czystych substancji w ciągu paru minut.

AuthorITe

Najbardziej zaawansowane na świecie oprogramowanie do tworzenia kart MSDS

W skrócie: Wspomaga obowiązujące przepisy REACH, GHS, CLP, KOSHA i inne. Ponad 35 000 zwrotów dostępnych w 47 językach. Zintegrowane dane dotyczące przepisów prawa i transportu. Biblioteka ponad 200 000 czystych substancji. Brakuje nam już miejsca, więc prosimy – doczytaj dalej.

Znaki wodne (chroń szkice swoich dokumentów)

Chroń nieopublikowane karty MSDS!

Znaki wodne pojawiają się automatycznie na nieopublikowanych kartach SDS w aplikacji Chemwatch AuthorITe. Możesz przekazywać nieopublikowaną wersję przed udostępnieniem na rynek.

100 000 reguł

Klasyfikacja to dopiero początek!

Poza funkcją automatycznego określania klasyfikacji mieszaniny dla każdego prawodawstwa, aplikacja AuthorITe zawiera ponad 100 000 reguł, które wpływają za zawartość karty MSDS, np.: zwroty, wybór rękawic, maski, rozlania i metody utylizacji, niezgodności oraz wiele, wiele więcej.