authorite logo black 550px

Tworzenie kart MSDS

Tworzenie kart MSDS w chmurzew czasie krótszym niż 5 minut – dane pobrane z biblioteki zawierającej250 000 substancji, 30 000 zwrotów w 47 językach oraz100 000 reguł!

Karty MSDS są automatycznie uzupełniane o obowiązujące przepisy dla 80 państw

Karty MSDS Authorite są:

 • Tworzone w czasie poniżej 5 minut
 • Dostępne w 47 językach
 • Spełniają wymagania obowiązujące w 80 państwach
 • Skalowalne dla docelowych odbiorców
 • Edytowalne (czcionka, rozmiar, układ, styl)
 • Chronione przed nieautoryzowanym udostępnieniem

Chemwatch tworzy5 000 kart MSDS miesięcznie przy zastosowaniuAuthorITe.

Karty MSDS są przekazywane Twoim klientom w czasie rzeczywistym

AuthorITe jest kompatybilny z każdym systemem zdolnym do integracji. Możesz niezwłocznie przekazywać utworzone w AuthorITe karty MSDS swoim klientom przy użyciu Outback.

Dowiedz się więcej!

Zaawansowane narzędzia są do Twojej dyspozycji

AuthorITe jest wyposażony w:
 • Ponad 250 000 w pełni sklasyfikowanych substancji
 • Bibliotekę zwrotów z ponad 25 000 zwrotów w 47 językach
 • Aktywne połączenie z bazą przepisów prawnych (Galeria Chemika)
 • Kwerendę najczęściej występujących klasyfikacji zawartych w wykazie klasyfikacji i oznakowania (C&L)spośród 3,5 miliona powiadomień przesłanych do ECHA
 • ZASTOSOWANIA REACH – system deskryptorów ECHA wbudowany w narzędzie.
 • Toksyczność i podrażnienie – Automatyczne generowanie klasyfikacji i czynników M w oparciu o zasady GHS/CLP.
 • Wszystkie dokumenty ECHA są posegregowane i uzupełniane o najnowsze wersje klasyfikacji
 • Automatyczne sugerowanie masek oddechowych i doboru rękawic
 • Algorytmy

 • podpowiadające kody towarów niebezpiecznych i numery ONZ
 • Automatyczna aktualizacja w przypadku zmian obowiązujących przepisów
 • Opcjonalna usługa reagowania w sytuacjach kryzysowychdostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w 150 językach

Tak! AuthorITe jest zintegrowany z systemami ERP

Dowiedz się w jaki sposób!

 

AuthorITe Rozwiązania

Klasyfikacja i tworzenie
Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
Zatwierdzanie chemikaliów
Rozpowszechnianie MSDS
Integracja ERP
Ogólnoświatowe wsparcie w zakresie GHS
Zobacz wszystkie rozwiązania

AuthorITe Funkcje

Narzędzie porównywania wersji kart MSDS
IRMA – procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych
Modelowanie cząsteczkowe 3D
Baza substancji
Zakrywane składniki (ograniczona widoczność)
Narzędzie klasyfikujące
AuthorITe
Zobacz wszystkie funkcje