Galleria Chemica Logo black 550px

Baza przepisów odnoszących się do substancji chemicznych

Najobszerniejsza na świecie biblioteka substancji chemicznych

Większa i pełniejsza

Dane pobrane z Galerii użyte do uzupełniania MSDS zawierają:
 • Wszystkie dane z dokumentacji ECHA
 • Wszystkie powiadomienia z wykazu klasyfikowanie i etykietowanie
 • Kody stosowane podczas transportu (klasyfikacja ONZ, IATA, IMDG, RID/ ADR/ DOT, ADG7 itd.)
 • Dopuszczalne normy narażenia (dane z ponad 50 państw i stanów)
 • Klasyfikacje substancji niebezpiecznych (Załącznik I Dyrektywy w sprawie klasyfikacji niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik VI rozporządzenia REACH, klasyfikacje japońskie, koreańskie, chińskie, australijskie (HSIS), nowozelandzkie (CCID) itd.)
 • Punkty końcowe toksyczności dla zwierząt (LD50, LC50, LOEL, NOEL, DNEL itd.)
 • Punkty końcowe toksyczności dla środowiska (toksyczność dla organizmów wodnych – ryby, rozwielitki, glony, bakterie, PEC, PNEC, NOEC, BCF itd.)
 • Dane dotyczące zachowania się substancji chemicznych w środowisku (powietrze, gleba, woda)
 • Stałe fizyczne stosowane w wyliczeniach losu i ekotoksyczności (log Kow, log Koc, stałe Henry’ego)
 • Wartości graniczne nagłego narażenia i wartości graniczne narażenia na czynniki biologiczne
 • Obrazy cząsteczek w 2D i 3D
 • Informacje pozwalające na identyfikację substancji (synonimy, numery CAS, numery WE, kody ze spisu celnego, numery indeksów, powiadomienia przedprodukcyjne (PMN), CI, FEMA, INS, TSCA, stałe Henry’ego)
 • Wartości graniczne nagłego narażenia i wartości graniczne narażenia na czynniki biologiczne
       

Ponad 700 000 substancji…

…podzielonych na ponad 7 000 grup, opracowanych na podstawie ponad 4 200 wykazów z ponad 80 krajów.

 

0+
Substancje
0+
Wykazy
0+
Państwa

Bogactwo wiedzy

Dokumenty Chemwatch zostały opracowane na podstawie danych zawartych w Galerii, m.in.
 • Wszystkie MSDS opracowane przez Chemwatch
 • Wszystkie MSDS opracowane przez Ciebie za pomocą AuthorITe
 • Wszystkie etykiety utworzone w Chemwatch
 • Filtry obowiązujących przepisów prawa, Listy substancji chemicznych
 • Oficjalna klasyfikacja substancji
 • Informacje dotyczące transportu
 • Miliony synonimów
 • Struktury chemiczne
 • Dane dotyczące toksyczności i podrażnień

Tak! Galeria jest kompatybilna z ERP i innymi systemami!

Wypróbuj już teraz!

Galeria Chemika Rozwiązania

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Zatwierdzanie chemikaliów
Integracja ERP
Zobacz wszystkie rozwiązania

Galeria Chemika Funkcje

Wyszukiwanie substancji chemicznych w wielu językach
Wyszukiwarka struktur chemicznych
Modelowanie cząsteczkowe 3D
Baza substancji
Zobacz wszystkie funkcje