Zarządzanie chemikaliami jest już dostępne na telefon!

Miej dostęp do swojego wykazu, dokumentów i wykonuj oceny ryzyka w 47 językach z dowolnego miejsca.

Zarządzanie chemikaliami dostępne kiedy chcesz i gdzie potrzebujesz!

Aplikacja Chemwatch SmartSUITE udostępnia narzędzia zarządzania chemikaliami w dowolnym miejscu.
Umożliwia natychmiastowy dostęp do obszernych informacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi, a także służy do opracowywania pasm ryzyka oraz tworzenia raportów.

SmartSUITE umożliwia dostęp do:

 • Biblioteka kart MSDS dostawców przekraczająca 21 milionów pozycji
 • Karty Chemwatch Gold MSDS (SmartSDS) – w 47 językach
 • Ocena ryzyka związana z zagrożeniami – karty MINI MSDS (SmartINI) – w 47 językach
 • Przewodnik po procedurach postępowania w sytuacjach kryzysowych (SmartER)
 • Moduł oceny ryzyka (SmartCOBRA)
 • Dostęp do wygenerowanych raportów oceny ryzyka

Z aplikacją SmartSUITE możesz również:

 • Udostępniać dokumenty przy użyciu swojego konta e-mail
 • Zsynchronizować wykaz chemikaliów z chmurą (Twoje konto Chemwatch)
 • Oznaczyć interesujące Cię lokalizacje w celu łatwiejszego śledzenia substancji.

Śledź swoje chemikalia

Oznacz lokalizacje swoich chemikaliów, ustaw powiadomienia i przeglądaj ich rozmieszczenie na mapie.114_114_sds

 

 

 

SmartSDS – karty Gold MSDS

 • Dostępne w 47 językach
 • W pełni zgodne z międzynarodowymi wymaganiami GHS
 • W pełni zgodne z europejskimi wymaganiami REACH
 • Dostępne również w formatach lokalnych, tj. australijskim, amerykańskim, kanadyjskim itd.


 

 

 

 

 

SmartCOBRA – ocena ryzyka już poniżej 30 sekund

Przekaż systemowi za pomocą opcji do wyboru, w jaki sposób używasz substancji chemicznych

Po prostu ustaw:

 • Temperaturę
 • Lotność
 • Rozmiar
 • Częstotliwość stosowania
 • Nazwę zadania

 

Full Raport dotyczący ryzyka generowany na poczekaniu

Raport zawiera:

 • Pasy ryzyka
 • Kompletną klasyfikację zagrożeń
 • Dane substancji i jej składowych
 • Wykonane zadanie
 • Warunki pracy
 • Lokalizację
 • Czynniki zagrażające zdrowiu
 • Wymagania dotyczące środków ochrony osobistej
 • Dane dotyczące zastosowania chemicznego

 

 

SmartINI – karty Mini MSDS

Jednostronicowa ocena ryzyka związanego z zagrożeniami

 • Dostępna dla ponad 260 000 substancji chemicznych
 • Kodowanie kolorystyczne poziomów zagrożeń
 • Dostępna w ponad 47 językach

Zawiera:

 • Szczegółową ocenę ryzyka związanego z zagrożeniami
 • Informacje na tematzwalczania pożarów
 • Pierwszą pomoc iporadę lekarską
 • Wytyczne dotyczącebezpiecznego przechowywania

 

 

 

 

 

SmartER – raport dotyczący sytuacji kryzysowych

Dostęp do procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych dla każdej substancji chemicznej
Błyskawiczna wymiana danych z lokalnymi centrami kryzysowymi drogą e-mail lub przez MMS
Kontakt z zespołem kryzysowym Chemwatch 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

 

Smart Suite Rozwiązania

Zatwierdzanie chemikaliów
Telefon komórkowy i tablet
Bezpieczeństwo i higiena oraz ochrona środowiska
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Ogólnoświatowe wsparcie w zakresie GHS
Zobacz wszystkie rozwiązania

Smart Suite Funkcje

Raport oceny ryzyka
MINI (M)SDS
Raport ChInA
Drzewo folderów (miejsc)
Zobacz wszystkie funkcje