Dokumenty dotyczące procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych są generowane dla wszystkich chemikaliów dostępnych w systemie.

Informacje do wykorzystania w razie pożaru, rozlania, w przypadku pierwszej pomocy, w sytuacji narażenia na działanie danej substancji są dostępne dla wszystkich substancji lub mieszanin. Raporty są przygotowywane w przejrzysty sposób (mogą składać się z kilku stron).

Gorąca linia dla sytuacji kryzysowych, dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i umożliwia uzyskanie informacji w ponad 150 językach. Pomoc można uzyskać od specjalistów przeszkolonych w zakresie pożarów, rozlań, medycyny oraz przepisów prawa.

Setki firm na całym świecie korzysta z tej usługi.

Produkty

Outback
Smart Suite
COBRA / COSHHPliant
D-Gen
Chemeritus
GoldFFX
Zobacz wszystkie produkty