Usługa dostępu do danych dostarcza możliwości integracji istniejących ERP i innych rozwiązań przedsiębiorstwa z danymi o substancjach i dokumentami Chemwatch. Stanowi ona też zaawansowany interfejs programowania aplikacji (API), do którego dostęp można uzyskać również z systemów zewnętrznych.

Dane dla ponad 700 000 substancji chemicznych podzielonych na ponad 7 000 grup, znajdujących się na ponad 4 000 wykazów aktów prawnych dla 80 państw jest dostępnych do integracji.

Produkty

Outback
D-Gen
Galeria Chemika
AuthorITe
Zobacz wszystkie produkty