Specjalnie dla Ciebie udało się nam połączyć pojęcie środków trwałych z zarządzaniem chemikaliami. Przechowywanie i śledzenie chemikaliów jest wspomagane rozwiązaniami Multi-Node.

Chemikalia mogą być przeciągane i wklejane z głównej bazy zawierającej 20 milionów materiałów do jakiegokolwiek miejsca. Woluminy mogą być zapisywane, a wymagane informacje dotyczące etykietowania są generowane automatycznie dla każdego kraju/regionu. Każda substancja chemiczna jest następnie łączona z odpowiadającą jej klasą towarów niebezpiecznych i kodem zagrożenia oraz innymi danymi.

Można dokonać filtrowania na prawie 100 zmiennych (klasyfikacja, zanieczyszczenie, wymagania dotyczące kontroli zdrowia, substancje wysokiego ryzyka).

Mieszaniny mogą być dowolnie sortowane, aby tworzyć listy substancji (oraz ich woluminów) w jakimkolwiek miejscu.  Raporty dotyczące przepisów prawa (Sara Tier II, NPT, PTRI, NPI) są generowane automatycznie w preferowanych formatach.

Produkty

D-Gen
Chemeritus
GoldFFX
Zobacz wszystkie produkty