Chemwatch rozumie, że większość, o ile nie wszystkie, czynności związane z chemikaliami są wykonywane poza biurem. Karty MSDS, zarządzanie wykazami, śledzenie, oceny ryzyka oraz ryzyka związanego z zagrożeniem (oraz wiele więcej) są teraz dostępne na urządzeniach smartfon i tablet obsługiwanych przez systemy Apple IOS oraz Android.

Możliwość dostępu w dowolnym miejscu do danych dotyczących zagrożeń i ryzyka związanego ze stosowaniem chemikaliów oraz brak uzależnienia od godzin pracy biura jest wyjątkowo pomocna dla pracowników, specjalistów ds. bhp, ratowników oraz dla każdego, kto pozostaje w kontakcie z chemikaliami.

Usługa geolokalizacji pozwala na automatyczne odnalezienie wszystkich chemikaliów w poszczególnych miejscach.  Czynności wykonywane w systemie (np. dodawanie nowych chemikaliów do lokalizacji), są automatycznie synchronizowane z chmurą i bezzwłocznie odwzorowane w systemie bez względu na rodzaj urządzenia, na którym pracujesz: smartfon, tablet, laptop, desktop lub nawet system ERP.

Produkty

Smart Suite
COBRA / COSHHPliant
BackPack
GoldFFX
Zobacz wszystkie produkty