Towary niebezpieczne mogą być przesyłane, pakowane, konsolidowane i transportowane do klienta. Zapewnienie zgodności z wymaganiami dotyczącymi pakowania i transportu – ostrzeżenia dostępne w sytuacji niepoprawnego opakowania chemikaliów, konsolidacji lub załadowania do samochodów, statków lub samolotów.
Oznaczenia wierzchniego lub skonsolidowanego opakowania bądź etykietowanie pojazdów generowane i wyświetlane na ekranie. Wszelakie niezgodności na różnych etapach łańcucha dostaw są odnotowywane (generowanie ostrzeżeń).
Generowanie wszystkich niezbędnych raportów (deklaracja o towarach niebezpiecznych, list przewozowy, lotniczy list przewozowy itd.).

Wspomagane przez kod paskowy (1D/2D) oraz technikę RFID we wszystkich etapach łańcucha dostaw. Śledzenie przesyłki jest usługą, która spełnia wymagania większości przewoźników (FedEx, DHL, UPS itd.).

Produkty

Galeria Chemika
Chemeritus
Zobacz wszystkie produkty