4. december 2020 Bulletin

Fremhævet i denne uge

Salpetersyre

Salpetersyre, også kendt som aqua fortis og spirit of nitre, er en stærkt ætsende stærk mineralsyre med molekylformlen HNO3. Den rene forbindelse er farveløs, men ældre prøver har tendens til at få en gul støbning på grund af nedbrydning i nitrogenoxider og vand. De fleste kommercielt tilgængelige salpetersyrer har en koncentration på 68%. Når opløsningen indeholder mere end 86% HNO3betegnes det som rygende salpetersyre. Afhængig af mængden af ​​tilstedeværende kvælstofdioxid karakteriseres rygende salpetersyre yderligere som hvid røgende salpetersyre eller rød røgende salpetersyre i koncentrationer over 95%. Salpetersyre er det primære reagens, der anvendes til nitrering - tilsætningen af ​​en nitrogruppe, typisk til et organisk molekyle. Salpetersyre er også et stærkt oxidationsmiddel. [1]


Download hele PDF-filen nedenfor


Hurtig forespørgsel