13. maj 2022 Bulletin

Fremhævet i denne uge

Natriumnitrat

Natriumnitrat - også kendt som Chilesaltpeter - er et organisk nitratsalt. Det er et naturligt forekommende mineral, og dets kemiske symbol er NaNO3. Ved stuetemperatur eksisterer forbindelsen som et hvidt krystallinsk faststof. Natriumnitrat er meget opløseligt i vand og ammoniak og er ikke brændbart. Forbindelsen er et stærkt oxidationsmiddel. Ved opvarmning til temperaturer over 538°C nedbrydes forbindelsen eksplosivt. I det 19. århundrede var natriumnitrat kendt som "hvidt guld". Det er blevet kategoriseret som Det Internationale Kræftforskningsagentur som sandsynligt at forårsage kræft hos mennesker. [1]  


Download hele PDF-filen nedenfor


Hurtig forespørgsel