17. juni 2022 Bulletin

Fremhævet i denne uge

acetonitril

Acetonitril er den kemiske forbindelse med formlen CH3CN. Denne farveløse væske er den enkleste organiske nitril. Det fremstilles hovedsageligt som et biprodukt fra fremstilling af acrylonitril. [1] Acetonitril er meget opløseligt i vand og blandes med de fleste organiske opløsningsmidler, f.eks. alkoholer, estere, acetone, ether, benzen, chloroform, carbontetrachlorid og mange umættede carbonhydrider. Det blandes ikke med petroleumsether og mange mættede kulbrinter. Acetonitril er uforeneligt med vand, syrer, baser, oleum, perchlorater, nitreringsmidler, reduktionsmidler og alkalimetaller. Acetonitril nedbrydes ved kontakt med syrer, vand og damp og producerer giftige dampe og brandfarlige dampe. Det reagerer med stærke oxidanter som salpetersyre, kromsyre og natriumperoxid, hvilket forårsager brand- og eksplosionsfare. Acetonitril danner giftige dampe af hydrogencyanid og nitrogenoxider ved forbrænding. Det angriber nogle former for plastik, gummi og belægninger. [2]


Download hele PDF-filen nedenfor


Hurtig forespørgsel