18. februar 2022 Bulletin

Fremhævet i denne uge

hexachlorbenzen

Hexachlorbenzen (HCB), er et chlorcarbon med molekylformlen C6Cl6. [1] Det er et fuldt chloreret industrielt kulbrintekemikalie, som er uopløseligt i vand, men er meget opløseligt i fedt, olier og organiske opløsningsmidler. Hexachlorbenzen er et af de mest persistente miljøforurenende stoffer og bioakkumuleres i miljøet, hos dyr og hos mennesker. Det er i øjeblikket ikke fremstillet som et kommercielt produkt i USA, og stort set al kommerciel produktion sluttede i slutningen af ​​1970'erne. Nogle hexachlorbenzen produceres dog som et biprodukt eller urenhed ved fremstillingen af ​​chlorerede opløsningsmidler og andre chlorerede forbindelser, herunder adskillige pesticider, der i øjeblikket er i brug (pentachlornitrobenzen, chlorothalonil, Dacthal®, picloram, pentachlorphenol, atrazin, simazin og lindan). [2] HCB er blevet forbudt globalt i henhold til Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte. [1]


Download hele PDF-filen nedenfor


Hurtig forespørgsel