19. november 2021 Bulletin

Fremhævet i denne uge

Klordioxid

Klordioxid er en kemisk forbindelse med formlen ClO2. [1] Det er en syntetisk, grøn-gullig gas med en klorlignende, irriterende lugt. Klordioxid er en neutral klorforbindelse, som er meget forskellig fra elementært klor, både i sin kemiske struktur og i sin adfærd. Klordioxid er et lille, flygtigt og meget stærkt molekyle. I fortyndede, vandige opløsninger er det et frit radikal. Ved høje koncentrationer reagerer det kraftigt med reduktionsmidler. Klordioxid er en ustabil gas, der dissocieres til klorgas (Cl2), oxygengas (O2) og varme. Når det fotooxideres af sollys, falder det fra hinanden. Slutprodukterne af chlordioxidreaktioner er chlorid (Cl-), chlorit (ClO-) og chlorat (ClO)3-). Ved –59°C bliver fast klordioxid til en rødlig væske. Ved 11°C bliver klordioxid til gas. Den er 2-4 gange tættere end luft. Som væske har klordioxid en større densitet end vand. En af de vigtigste egenskaber ved chlordioxid er dens høje vandopløselighed, især i koldt vand. Det hydrolyseres ikke, når det kommer i vand; det forbliver en opløst gas i opløsning. Klordioxid er cirka 10 gange mere opløseligt i vand end klor. Klordioxid kan fjernes ved beluftning eller kuldioxid. [2]


Download hele PDF-filen nedenfor


Hurtig forespørgsel