3. maj 2019 Bulletin

Fremhævet i denne uge

Diesel udstødning

Diesel er en type brændstof, der stammer fra råolie. Store motorer, inklusive dem, der bruges i mange lastbiler, busser, tog, byggeri og landbrugsudstyr, generatorer, skibe og i nogle biler kører på diesel. [1] Dieselmotorer omdanner den kemiske energi indeholdt i brændstoffet til mekanisk effekt. Diesel indsprøjtes under tryk i motorcylinderen, hvor det blandes med luft, og hvor forbrændingen opstår. De udstødningsgasser, der udledes fra motoren, indeholder flere bestanddele, der er skadelige for menneskers sundhed og miljøet. [2] Udstødningen fra dieselmotorer består af 2 hoveddele: gasser og sod. Hver af disse består til gengæld af mange forskellige stoffer. Gasdelen af ​​dieseludstødning er for det meste kuldioxid, kulilte, nitrogenoxid, nitrogendioxid, svovloxider og kulbrinter, herunder polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er). Sod (partikelformet) del af dieseludstødning består af partikler såsom kulstof, organiske materialer (inklusive PAH'er) og spor af metalliske forbindelser. Både gasser og sod af dieseludstødning indeholder PAH'er. [1]


Download hele PDF-filen nedenfor


Hurtig forespørgsel