5. april 2019 Bulletin

Fremhævet i denne uge

hexachlorbenzen

Hexachlorbenzen (HCB) er et chlorcarbon med molekylformlen
C6Cl6. [1] Det er et fuldt kloreret industrielt carbonhydridkemikalie, som
er uopløselig i vand, men er meget opløselig i fedt, olier og organiske opløsningsmidler.
Hexachlorbenzen er et af de mest vedvarende miljømæssige forhold
forurenende stoffer og bioakkumulerer i miljøet, hos dyr og
hos mennesker. Det fremstilles i øjeblikket ikke som et kommercielt produkt
i USA, og næsten al kommerciel produktion sluttede i
i slutningen af ​​1970'erne. Imidlertid produceres noget hexachlorbenzen som en
biprodukt eller urenhed ved fremstilling af chlorerede opløsningsmidler og
andre klorerede forbindelser, herunder flere pesticider i øjeblikket
i brug (pentachloronitrobenzen, chlorothalonil, Dacthal®, picloram,
pentachlorphenol, atrazin, simazin og lindan). [2] HCB har været
forbudt globalt under Stockholmkonventionen om vedvarende økologisk
forurenende stoffer. [1]


Download hele PDF-filen nedenfor


Hurtig forespørgsel