5. marts 2021 Bulletin

Fremhævet i denne uge

Methylisocyanat

Methylisocyanat (MIC) er en organisk forbindelse med molekylformlen CH3NCO. Det er også kendt som isocyanatomethan, methylcarbylamin og MIC. [1] Under normale forhold er methylisocyanat en farveløs væske, der har en skarp, skarp lugt. Det fordamper let ved stuetemperatur og koger ved 44 grader Celsius. Methylisocyanatdampe er tætte og kan samles i lavtliggende områder, hvor de kan danne potentielt eksplosive blandinger med luft. Det er også meget brandfarligt og reagerer voldsomt med vand og danner urinstoffer og store mængder kuldioxid i processen. Methylisocyanat korroderer visse metaller og angriber plast, gummi og belægning. Når det opvarmes, nedbrydes det for at give giftige gasser såsom hydrogencyanid, kulilte og nitrogenoxider. Methylisocyanat er en af ​​en gruppe stoffer kendt som de flygtige organiske forbindelser (VOC). [2]


Download hele PDF-filen nedenfor


Hurtig forespørgsel