En sikker fremtid for polyurethanprodukter

En sikker fremtid for polyurethanprodukter

Den 4. august 2020 blev en ny begrænsning med hensyn til diisocyanater annonceret - der skulle vedtages i henhold til europæiske REACH-love. 

Begrænsningen er dobbelt:

  • Den 24. februar 2022 skal alle produkter, der har en> 0.1% total koncentration af monomere diisocyanater, følge mærkningskravene som beskrevet i nedenstående dokument.
  • Den 24. august 2023 skal alle medarbejdere, der bruger produkter med> 0.1% samlet koncentration af monomere diisocyanater, trænes og certificeres. 

Diisocyanater anvendes som reaktant i polyurethanprodukter. Den nye begrænsning retter sig mod åndedræts- og dermefølsomheder, der potentielt er forårsaget af diisocyanater.  


Flere oplysninger er tilgængelige via 'En sikker fremtid for polyurethanprodukter'.   

Hurtig forespørgsel