Συνεργασία Ansys

Οι χρήστες της ενότητας Ansys Granta MI Περιορισμένες ουσίες έχουν πλέον πρόσβαση στα 80+ εκατομμύρια Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) της Chemwatch. Αυτή η συνεργασία εξασφαλίζει μεγαλύτερη εικόνα στη σύνθεση του προϊόντος, διευκολύνοντας τη συμμόρφωση με τους παγκόσμιους κανονισμούς.  

Η περιγραφή του διαγράμματος δημιουργείται αυτόματαΜια οπτική αναπαράσταση της συνεργασίας Chemwatch και Ansys. Η βάση δεδομένων SDS του Chemwatch εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση σε δύσκολες πληροφορίες. 

Όσον αφορά τη διαχείριση των χημικών ουσιών, ο αριθμός των περιορισμών ουσιών αυξάνεται εκθετικά. Αυτό δημιουργεί μια πρόσθετη πρόκληση στην ανάπτυξη, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση πολλών προϊόντων και τη γνώση του εάν έχει χρησιμοποιηθεί περιορισμένη ουσία. Οι συνέπειες της μη ακριβούς πληροφόρησης για την ουσία μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές και μακροχρόνιες συνέπειες, όπως:

Τα δεδομένα που ζητούνται από τους προμηθευτές μπορεί να είναι:

Πολλοί προμηθευτές δεν έχουν πρόσβαση σε παγκόσμιο φάσμα SDS, με αποτέλεσμα λανθασμένα σύνολα δεδομένων για τα προϊόντα τους. Για παράδειγμα, μια κινεζική κατασκευαστική εταιρεία θα χρειαστεί SDS για όλες τις εταιρείες στις οποίες εξάγει και το SDS για την Ευρώπη δεν θα είναι το ίδιο με ένα αμερικανικό SDS.      

Το Chemwatch θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε πρόσβαση στα σωστά δεδομένα

Πάνω από 30+ χρόνια η Chemwatch έχει δημιουργήσει μια εκτεταμένη και ώριμη διαδικασία εξαγωγής δεδομένων, χρησιμοποιώντας μια μεγάλη και έμπειρη ομάδα επεξεργαστών δεδομένων. Αυτή η διαδικασία συλλαμβάνει περισσότερα από 70 σημεία δεδομένων από το SDS που απαιτούνται για τη διαχείριση των χημικών. Τα δεδομένα θα σταλούν σε πελάτες χρησιμοποιώντας το πρότυπο Granta MI Excel, επιτρέποντας στους χρήστες να μεταφέρουν και να αποθέσουν εύκολα το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας το Εργαλείο εισαγωγής MI. 

«Η συνεργασία με την Ansys και η ενσωμάτωση με την Granta MI είναι ένα συναρπαστικό έργο για τους κοινούς πελάτες μας. Η διορατικότητα στη σύνθεση των χημικών είναι ένα σημαντικό μέρος των χημικών και διαχείριση υλικών », δήλωσε ο Claude Neri, COO στο Chemwatch. 

"Αυτή η ενσωμάτωση θα σκοτώσει δύο πουλιά με μία πέτρα όσον αφορά τη συμμόρφωση χημικών και υλικών."  

Τα οφέλη του Chemwatch για το Granta MI περιλαμβάνουν:

Γρήγορη διερεύνηση