Δελτίο 11 Ιουνίου 2021

Εμφανίζεται αυτήν την εβδομάδα

Πενταχλωροφαινόλη

Η πενταχλωροφαινόλη είναι μια βιομηχανική χημική ουσία με τον μοριακό τύπο C6HCl5O. [1] Δεν συμβαίνει φυσικά. Η καθαρή πενταχλωροφαινόλη υπάρχει ως άχρωμοι κρύσταλλοι. Η ακάθαρτη πενταχλωροφαινόλη (η μορφή που βρίσκεται συνήθως σε επικίνδυνα απόβλητα) είναι σκούρο γκρι έως καφέ και υπάρχει ως σκόνη, χάντρες ή νιφάδες. Οι άνθρωποι συνήθως εκτίθενται σε ακάθαρτη πενταχλωροφαινόλη (ονομάζεται επίσης πενταχλωροφαινόλη τεχνικής ποιότητας). [2]


Κατεβάστε ολόκληρο το PDF παρακάτω


Γρήγορη διερεύνηση