P klorofenilalanin

Inhibitor triptofan hidroksilase selektif dan ireversibel, enzim pembatas laju dalam biosintesis serotonin; bekerja secara farmakologis untuk menguras kadar serotonin endogen.