Keluar

Perkhidmatan outboarding Chemwatch menawarkan kepada pentadbir mengenai bagaimana pengguna terlibat dengan sistem kami, dari mana saja di dunia. Data dibahagikan kepada peta, jadual dan representasi visual interaktif yang menjadikan pengurusan sistem anda mudah.

Kebaikan:

  • Alat bantu visual interaktif yang mudah digunakan.
  • Setiap set data dapat digunakan secara individu atau secara kolektif pada sistem anda.
  • Boleh digunakan untuk mana-mana lokasi syarikat di seluruh dunia.
  • Semua keperluan pengumpulan data anda berada di satu tempat.
  • Boleh dipecah menjadi pengguna individu atau sebagai syarikat secara keseluruhan.

Pertanyaan Cepat