ECHA publiceert nieuwe classificatiegids voor titaniumdioxide

ECHA publiceert nieuwe classificatiegids voor titaniumdioxide

Verordening (EU) 2020/2017 van de Commissie, de 14e aanpassing aan de technische vooruitgang (ATP) van de CLP, introduceerde een nieuwe geharmoniseerde classificatie voor bepaalde vormen van TiO2 als kankerverwekkend van categorie 2 bij inademing. De ATP is op 18 februari 2020 gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU, is op 9 maart 2020 in werking getreden en geldt vanaf 1 oktober 2021.

De nieuwe richtlijnen met betrekking tot de indeling en etikettering van titaniumdioxide (TiO2) omvatten:

  • Etikettering van mengsels die titaniumdioxide bevatten met het aanvullende etiket: "Bij gebruik kan gevaarlijk inadembaar stof worden gevormd. Stof niet inademen” (EU212).
  • Etikettering van niet-geclassificeerde vaste mengsels met de EUH212 aanvullende labelclassificatie als ze ten minste 1% TiO2 bevatten, ongeacht de deeltjesgrootte of vorm. 
  • Vloeibare mengsels die titaandioxide bevatten waarvoor geen carcinogeen 2-classificatie vereist is. Als deze stoffen echter ten minste 1% TiO2-deeltjes bevatten met een aerodynamische diameter van ≤10 m, dan moet er een aanvullend label zijn: “Bij het verstuiven kunnen gevaarlijke inadembare druppeltjes worden gevormd. Spuitnevel of nevel niet inademen” (EU211).

Voor meer informatie over nieuwe titaniumdioxide-insluitsels, klik op CDL Super Session..

Voor een uitgebreide samenvattingsgids over de classificatie en etikettering van titaniumdioxide, klik op CDL Super Session..

Over Galleria
Chemwatch handhaaft Galleria Chemica, 's werelds grootste database van chemische voorschriften. Ons Regulatory Compare Report benadrukt verschillen in regelgeving tussen versies en stelt al onze abonnees op de hoogte van wijzigingen in ingrediënten in hun producten. Deze service is inbegrepen bij alle Chemwatch-abonnementen. Contact Chemwatch om toegang te krijgen tot deze meldingen en op de hoogte te blijven van het veranderende regelgevingslandschap.
Meer informatie over Galleria Chemica vind je hier
Als u momenteel geen Chemwatch-abonnee bent, bieden we momenteel pay-as-you-go-toegang tot onze regelgevende database. Klik hier voor een gratis proefversie van Doel, waar u toegang heeft tot alle regelgevingsgegevens voor drie stoffen van uw keuze.

Snel onderzoek