AuthorITe

//AuthorITe

authorite logo black 550px

Tworzenie kart MSDS

Tworzenie kart MSDS w chmurzew czasie krótszym niż 5 minut – dane pobrane z biblioteki zawierającej250 000 substancji, 30 000 zwrotów w 47 językach oraz100 000 reguł!

Karty MSDS są automatycznie uzupełniane o obowiązujące przepisy dla 80 państw

Karty MSDS Authorite są:

 • Tworzone w czasie poniżej 5 minut
 • Dostępne w 47 językach
 • Spełniają wymagania obowiązujące w 80 państwach
 • Skalowalne dla docelowych odbiorców
 • Edytowalne (czcionka, rozmiar, układ, styl)
 • Chronione przed nieautoryzowanym udostępnieniem

Chemwatch tworzy5 000 kart MSDS miesięcznie przy zastosowaniuAuthorITe.

Karty MSDS są przekazywane Twoim klientom w czasie rzeczywistym

AuthorITe jest kompatybilny z każdym systemem zdolnym do integracji. Możesz niezwłocznie przekazywać utworzone w AuthorITe karty MSDS swoim klientom przy użyciu Outback.

Dowiedz się więcej!

Zaawansowane narzędzia są do Twojej dyspozycji

AuthorITe jest wyposażony w:
 • Ponad 250 000 w pełni sklasyfikowanych substancji
 • Bibliotekę zwrotów z ponad 25 000 zwrotów w 47 językach
 • Aktywne połączenie z bazą przepisów prawnych (Galeria Chemika)
 • Kwerendę najczęściej występujących klasyfikacji zawartych w wykazie klasyfikacji i oznakowania (C&L)spośród 3,5 miliona powiadomień przesłanych do ECHA
 • ZASTOSOWANIA REACH – system deskryptorów ECHA wbudowany w narzędzie.
 • Toksyczność i podrażnienie – Automatyczne generowanie klasyfikacji i czynników M w oparciu o zasady GHS/CLP.
 • Wszystkie dokumenty ECHA są posegregowane i uzupełniane o najnowsze wersje klasyfikacji
 • Automatyczne sugerowanie masek oddechowych i doboru rękawic
 • Algorytmy

 • podpowiadające kody towarów niebezpiecznych i numery ONZ
 • Automatyczna aktualizacja w przypadku zmian obowiązujących przepisów
 • Opcjonalna usługa reagowania w sytuacjach kryzysowychdostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w 150 językach

Tak! AuthorITe jest zintegrowany z systemami ERP

Dowiedz się w jaki sposób!

 

AuthorITe Solutions

Każda substancja lub mieszanina podlega klasyfikacji na podstawie bazy danych Chemwatch, liczącej 700 000 substancji. Dane zawarte w bazie opierają się na wytycznych zawartych w takich dokumentach jak Załącznik I/VI do rozporządzenia REACH, japoński system GHS (NITE), koreański system GHS (NEIR), nowozelandzki system CCID, wykaz klasyfikacji i oznakowania (C&L), dokumentacja ECHA i poradniki QSAR. Użytkownicy mogą zamiennie stosować swoje własne klasyfikacje. Wszystkie substancje są automatycznie łączone z wydaną kartą MSDS przy zastosowaniu naszego narzędzia do tworzenia kart (bez dodatkowych kosztów). Narzędzie do tworzenia kart opiera się na ponad 100 000 reguł utworzonych na przestrzeni wielu lat przez zespół specjalistów, w skład którego wchodzili naukowcy. Wszystkie wymagane formaty (GHS, REACH, chiński, japoński, koreański itd.) są obsługiwane w prawie 50 językach. System oferuje dostęp do biblioteki liczącej ponad 30 000 zwrotów dla każdego języka. Tłumaczenia zwrotów wykonywane są przez rodzimych użytkowników języka biegłych w przekładach z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Przystępne narzędzia szkoleniowe są dostarczane wraz z systemami Chemwatch.
Chemwatch tworzy i obsługuje prawdopodobnie największą na świecie bazę przepisów prawnych (700 000 substancji, 7 000 grup, ponad 4 000 posegregowanych list, ponad 80 krajów). Wszystkie dane są dostępne w chmurze i mogą być przekazane do systemów ERP, raportów i innych instrumentów regulacyjnych przy pomocy prostej usługi sieciowej API. Dane są aktualizowane codziennie. Obecnie udostępniamy ponad 12 GB danych, co daje nam przynajmniej czterokrotną przewagę na najbliższym konkurencie. Nasz zespół ds. regulacyjnych, składający się z prawie 20 członków, służy wsparciem w formie wideo, audio oraz chat w godzinach pracy.
Nasze narzędzie online służące do zatwierdzania sprawdza przed zakupem jakiejkolwiek substancji chemicznej jej skład względem 300 list substancji chemicznych, tworzy Standardowe Procedury Operacyjne, pełne raporty toksyczności i ekotoksyczności, a także raporty dotyczące zabezpieczeń i środków ochrony osobistej oraz rejestry ECHA. Pozwala ono także przygotować ocenę ryzyka przy zastosowaniu wbudowanych modeli pasm ryzyka. Każda osoba otrzyma identyczne wyniki bez względu na swój poziom umiejętności. Mechanizm workflow umożliwia konfigurację systemu służącego do zatwierdzania w sposób odpowiadający wymaganiom Twojej organizacji. Każda zainteresowana strona może być przypisana do jednego lub więcej narzędzi, raportów i formularzy do wypełnienia przed zatwierdzeniem dokumentu. Dostępny jest również kompletny e-mailowy system powiadomień o ostrzeżeniach, który przekazuje zainteresowanym stronom informacje dotyczące nowych zapytań lub istniejących już, ale wymagających ponownej uwagi.
Chemwatch troszczy się o sprawne dostarczanie kart MSDS do niektórych największych producentów substancji chemicznych i dystrybutorów. Przez ostatnie 20 lat wraz ze wzrostem wymagań naszych klientów, rozwijaliśmy nowe technologie i rozwiązania, aby sprostać żądaniom. Chemwatch zawsze koncentruje się na przyszłości, aby mieć pewność, że nasi klienci są gotowi na podjęcie kolejnego kroku. Nasze systemy bazujące na chmurze pozwalają na przekazywanie Twoich kart MSDS to konkretnych organizacji lub osób na całym świecie. Dostępne są rozwiązania typu "potwierdzenie odbioru". Aktualizacje są przesyłane do zainteresowanych osób.
Usługa dostępu do danych dostarcza możliwości integracji istniejących ERP i innych rozwiązań przedsiębiorstwa z danymi o substancjach i dokumentami Chemwatch. Stanowi ona też zaawansowany interfejs programowania aplikacji (API), do którego dostęp można uzyskać również z systemów zewnętrznych. Dane dla ponad 700 000 substancji chemicznych podzielonych na ponad 7 000 grup, znajdujących się na ponad 4 000 wykazów aktów prawnych dla 80 państw jest dostępnych do integracji.
Chemwatch zapewnia wsparcie w zakresie wymagań zawartych w systemie GHS (tzw. "Purple Book"). Chemwatch oferuje również wsparcie w zakresie formatów kart MSDS, włączając niezbędne informacje wymagane dla każdego regionu/państwa. Reguły klasyfikacji substancji i mieszanin automatycznie generują treść za pomocą narzędzi. Różnice pomiędzy wymaganiami regionalnymi i państwowymi dla każdej substancji są odzwierciedlone we wszystkich raportach.
View all solutions

AuthorITe Features

Porównaj wersje kart MSDS łatwo i szybko! Narzędzie jest dostępne tylko w Chemwatch i odzwierciedla podejście firmy do rozwoju. Porównaj dowolne dwie wersje karty MSDS w AuthorITe. Po prostu wybierz wersje, które chcesz zestawić. Zmiany będą oznaczone grubszą czcionką, a fragment usuniętego tekstu będzie przekreślony. Dzięki temu będziesz mógł śledzić zmiany pomiędzy wersjami, jak również aktualizacje w zakresie przepisów prawa, odnoszących się do kart MSDS produktu utworzonych za pomocą AuthorITe.
Gorąca linia dla sytuacji kryzysowych dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i umożliwia uzyskanie informacji w ponad 150 językach. Informacje do wykorzystania w razie pożaru, rozlania, w przypadku pierwszej pomocy, w sytuacji narażenia na działanie danej substancji są dostępne dla wszystkich substancji lub mieszanin. Raporty są przygotowywane w przejrzysty sposób (mogą składać się z kilku stron). Gorąca linia dla sytuacji kryzysowych, dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i umożliwia uzyskanie informacji w ponad 150 językach. Pomoc można uzyskać od specjalistów przeszkolonych w zakresie pożarów, rozlań, medycyny oraz przepisów prawa.
Źródło wiedzy...Ponad 150 000 substancji zostało w pełni opracowanych i opisanych. Nasz zespół stworzył karty SDS w niemal 50 językach jak również procedury związane z zagrożeniami toksykologicznymi dla zwierząt i środowiska, procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i bezpiecznego obchodzenia się z substancjami chemicznymi. Biblioteka Chemwatch jest największą na świecie, niezależną bazą powiększającą swoje zbiory o tysiące pozycji rocznie.
Chroń swoje tajemnice handlowe, ale zapewniaj zgodność z przepisami.  Funkcja zakrywanych składników dostępna w AuthorITe wstępnie dobierze klasyfikację końcowej mieszaniny i ukryje wszystkie składniki, które nie są istotne dla tej klasyfikacji. Po prostu wybierz opcję auto w widoku zakrywania, a system zrobi resztę. Możesz to również zrobić ręcznie.
Stwórz swoje własne klasyfikacje kart MSDS czystych substancji i mieszanin za pomocą naszej ogromnej biblioteki. Ponad 200 000 czystych substancji jest dostępnych w systemie. AuthorITe umożliwia zastosowanie każdej z nich w postaci szablonu. Modyfikuj każdy z 200 punktów końcowych i stwórz własne kary MSDS czystych substancji w ciągu paru minut.
Najbardziej zaawansowane na świecie oprogramowanie do tworzenia kart MSDS W skrócie: Wspomaga obowiązujące przepisy REACH, GHS, CLP, KOSHA i inne. Ponad 35 000 zwrotów dostępnych w 47 językach. Zintegrowane dane dotyczące przepisów prawa i transportu. Biblioteka ponad 200 000 czystych substancji. Brakuje nam już miejsca, więc prosimy - doczytaj dalej.
Chroń nieopublikowane karty MSDS! Znaki wodne pojawiają się automatycznie na nieopublikowanych kartach SDS w aplikacji Chemwatch AuthorITe. Możesz przekazywać nieopublikowaną wersję przed udostępnieniem na rynek.
View all features