Chemeritus

//Chemeritus

Zaawansowany system zarządzania substancjami chemicznymi

Specjalistyczne narzędzia stworzone przez ekspertów dla ekspertów

CHEMERITUS ZAWIERA GoldFFX ORAZ:

 • Narzędzia wyszukiwania struktur chemicznych
 • Modelowanie cząsteczkowe 3D
 • Specjalistyczne raporty toksykologiczne
 • Obszerne raporty środowiskowe
 • Dokumentacja dotycząca środków ochrony osobistej
 • Informacje na temat transportu chemikaliów
 • Narzędzia projektowe formularzy
 • …wiele, wiele więcej….

Zapraszamy na spotkanie z nami!

Zamów prezentację już teraz!

Wsparcie dostępne w 47 językach. Oferujemy usługi całemu światu

Dostępne wsparcie lokalne. Rozwiązania z zakresu przepisów prawa dostępne dla ponad 80 krajów.

world

Chemeritus oferuje zestawy specjalistycznych narzędzi

W czasie poniżej 2 minut możesz:
 • Utworzyć klasyfikacje mieszanin spełniające wymagania dla ponad 80 państw
 • Utworzyć etykiety w 47 językach
 • Wygenerować i przeglądać raporty: toksykologiczne, ekotyksykologiczne i środków ochrony osobistej
 • Ocenić pod kątem ryzyka nowo utworzoną mieszaninę
 • …wiele, wiele więcej…

Sprawdź, w jaki sposób Chemeritus może Ci pomóc!

Spotkajmy się!

Chemeritus jest kompatybilny z naszą aplikacją mobilną: SmartSUITE

Miej dostęp do wykazu chemikaliów, kart MSDS, ocen ryzyka oraz ocen ryzyka związanych z zagrożeniami przez urządzenia Apple lub z systemem Android. Dostępna geolokalizacja!

iphone smart suite

Chemeritus Solutions

Każda substancja lub mieszanina podlega klasyfikacji na podstawie bazy danych Chemwatch, liczącej 700 000 substancji. Dane zawarte w bazie opierają się na wytycznych zawartych w takich dokumentach jak Załącznik I/VI do rozporządzenia REACH, japoński system GHS (NITE), koreański system GHS (NEIR), nowozelandzki system CCID, wykaz klasyfikacji i oznakowania (C&L), dokumentacja ECHA i poradniki QSAR. Użytkownicy mogą zamiennie stosować swoje własne klasyfikacje. Wszystkie substancje są automatycznie łączone z wydaną kartą MSDS przy zastosowaniu naszego narzędzia do tworzenia kart (bez dodatkowych kosztów). Narzędzie do tworzenia kart opiera się na ponad 100 000 reguł utworzonych na przestrzeni wielu lat przez zespół specjalistów, w skład którego wchodzili naukowcy. Wszystkie wymagane formaty (GHS, REACH, chiński, japoński, koreański itd.) są obsługiwane w prawie 50 językach. System oferuje dostęp do biblioteki liczącej ponad 30 000 zwrotów dla każdego języka. Tłumaczenia zwrotów wykonywane są przez rodzimych użytkowników języka biegłych w przekładach z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Przystępne narzędzia szkoleniowe są dostarczane wraz z systemami Chemwatch.
Chemwatch tworzy i obsługuje prawdopodobnie największą na świecie bazę przepisów prawnych (700 000 substancji, 7 000 grup, ponad 4 000 posegregowanych list, ponad 80 krajów). Wszystkie dane są dostępne w chmurze i mogą być przekazane do systemów ERP, raportów i innych instrumentów regulacyjnych przy pomocy prostej usługi sieciowej API. Dane są aktualizowane codziennie. Obecnie udostępniamy ponad 12 GB danych, co daje nam przynajmniej czterokrotną przewagę na najbliższym konkurencie. Nasz zespół ds. regulacyjnych, składający się z prawie 20 członków, służy wsparciem w formie wideo, audio oraz chat w godzinach pracy.
Towary niebezpieczne mogą być przesyłane, pakowane, konsolidowane i transportowane do klienta. Zapewnienie zgodności z wymaganiami dotyczącymi pakowania i transportu - ostrzeżenia dostępne w sytuacji niepoprawnego opakowania chemikaliów, konsolidacji lub załadowania do samochodów, statków lub samolotów. Oznaczenia wierzchniego lub skonsolidowanego opakowania bądź etykietowanie pojazdów generowane i wyświetlane na ekranie. Wszelakie niezgodności na różnych etapach łańcucha dostaw są odnotowywane (generowanie ostrzeżeń). Generowanie wszystkich niezbędnych raportów (deklaracja o towarach niebezpiecznych, list przewozowy, lotniczy list przewozowy itd.). Wspomagane przez kod paskowy (1D/2D) oraz technikę RFID we wszystkich etapach łańcucha dostaw. Śledzenie przesyłki jest usługą, która spełnia wymagania większości przewoźników (FedEx, DHL, UPS itd.).
Nasze narzędzie online służące do zatwierdzania sprawdza przed zakupem jakiejkolwiek substancji chemicznej jej skład względem 300 list substancji chemicznych, tworzy Standardowe Procedury Operacyjne, pełne raporty toksyczności i ekotoksyczności, a także raporty dotyczące zabezpieczeń i środków ochrony osobistej oraz rejestry ECHA. Pozwala ono także przygotować ocenę ryzyka przy zastosowaniu wbudowanych modeli pasm ryzyka. Każda osoba otrzyma identyczne wyniki bez względu na swój poziom umiejętności. Mechanizm workflow umożliwia konfigurację systemu służącego do zatwierdzania w sposób odpowiadający wymaganiom Twojej organizacji. Każda zainteresowana strona może być przypisana do jednego lub więcej narzędzi, raportów i formularzy do wypełnienia przed zatwierdzeniem dokumentu. Dostępny jest również kompletny e-mailowy system powiadomień o ostrzeżeniach, który przekazuje zainteresowanym stronom informacje dotyczące nowych zapytań lub istniejących już, ale wymagających ponownej uwagi.
Nasze usługi, produkty i rozwiązania są wynikiem połączenia wysiłku, wiedzy ibadań prowadzonych przez grupę prawie 300 profesjonalistów, w skład której wchodzą chemicy, toksykolodzy, specjaliści ds. higieny pracy, biegli w przepisach prawa oraz lekarze. Wszystkie moduły, obliczenia i raport utworzone przez nasz system powstały dzięki wiedzy przekazanej przez każdego eksperta. Naszym celem jest rozpoznanie zagrożenia i ocena ryzyka. Chemwatch nie jest tylko firmą IT. Szybko rozwijające się rozwiązania technologiczne są wyjątkowo istotne w kontekście dostarczania szybkiego, precyzyjnego oraz stabilnego oprogramowania.
Dokumenty dotyczące procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych są generowane dla wszystkich chemikaliów dostępnych w systemie. Informacje do wykorzystania w razie pożaru, rozlania, w przypadku pierwszej pomocy, w sytuacji narażenia na działanie danej substancji są dostępne dla wszystkich substancji lub mieszanin. Raporty są przygotowywane w przejrzysty sposób (mogą składać się z kilku stron). Gorąca linia dla sytuacji kryzysowych, dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i umożliwia uzyskanie informacji w ponad 150 językach. Pomoc można uzyskać od specjalistów przeszkolonych w zakresie pożarów, rozlań, medycyny oraz przepisów prawa. Setki firm na całym świecie korzysta z tej usługi.
Chemwatch zapewnia wsparcie w zakresie wymagań zawartych w systemie GHS (tzw. "Purple Book"). Chemwatch oferuje również wsparcie w zakresie formatów kart MSDS, włączając niezbędne informacje wymagane dla każdego regionu/państwa. Reguły klasyfikacji substancji i mieszanin automatycznie generują treść za pomocą narzędzi. Różnice pomiędzy wymaganiami regionalnymi i państwowymi dla każdej substancji są odzwierciedlone we wszystkich raportach.
View all solutions

Chemeritus Features

Wnikliwe badanie toksykologiczne zawarte w jednym dokumencie. Ponad 20 lat badań, ponad 100 000 substancji i 150 000 najczęściej spotykanych mieszanin. Chemwatch stworzył bogatą bazę danych toksykologicznych. Artykuły pisane przez specjalistów, publikacje i publikacje rządowe to tylko niewielka część źródeł, z których korzysta Chemwatch w celu pozyskania niezbędnych danych. Każda substancja znajdująca się w bibliotece Chemwatch posiada obszerny raport toksykologiczny - niektóre z nich składają się nawet z 7 stron. Raport dostępny w aplikacji Chemeritus w 47 językach jest skierowany do specjalistów.
Raport dotyczący Standardowych Procedur Operacyjnych Raport przekaże Ci o wiele więcej informacji na temat substancji lub produktu niż jakakolwiek karta MSDS dostawcy! Dokument zawiera: dane technologiczne, dane na temat środków ochrony osobistej, uwagi oraz wiele, wiele więcej i stanowi cenną część każdej procedury zatwierdzania. Dostępny w 47 językach!
Obszerne doradztwo ws. środków ochrony osobistej! Standardowe karty MSDS zawierają ogólne informacje na temat środków ochrony osobistej. Chemwatch opracował algorytmy pozwalające na dobór odpowiednich rękawiczek i masek, co pozwala na wybranie najlepszych środków ochrony osobistej. Raport zwykle zawiera się na 2 stronach i jest dostępny w 47 językach!
Obszerny raport dotyczący ochrony środowiska Dostępny w 47 językach dokument zawiera obszerny przegląd danych ekotoksykologicznych kazuistycznych i innych, przedstawionych w prostym formacie oraz w kolorze nagłówka jasno wskazującym poziom zagrożenia. Stanowi standardowy załącznik do Chemeritus.
Skorzystaj z narzędzia Rysowanie struktury, aby przeszukać bazę ponad 360 000 substancji. Możesz się także posłużyć jedną z aplikacji Chemwatch - wyszukiwarką struktur SMILES.
Źródło wiedzy...Ponad 150 000 substancji zostało w pełni opracowanych i opisanych. Nasz zespół stworzył karty SDS w niemal 50 językach jak również procedury związane z zagrożeniami toksykologicznymi dla zwierząt i środowiska, procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i bezpiecznego obchodzenia się z substancjami chemicznymi. Biblioteka Chemwatch jest największą na świecie, niezależną bazą powiększającą swoje zbiory o tysiące pozycji rocznie.
Stwórz swoje własne klasyfikacje kart MSDS czystych substancji i mieszanin za pomocą naszej ogromnej biblioteki. Ponad 200 000 czystych substancji jest dostępnych w systemie. AuthorITe umożliwia zastosowanie każdej z nich w postaci szablonu. Modyfikuj każdy z 200 punktów końcowych i stwórz własne kary MSDS czystych substancji w ciągu paru minut.
View all features