COBRA / COSHHPliant

//COBRA / COSHHPliant

 

Uzupełnij rozszerzoną ocenę ryzyka w czasie poniżej 30 sekund!

Ocena ryzyka związanego z zagrożeniem obliczana na podstawie międzynarodowych reguł. Chemwatch zapewnia, że żadne inne czynniki nie biorą udziału w procesie oceny ryzyka!

Narzędzia oceny ryzyka

To wysoce specjalistyczne, łatwe w użyciu narzędzie służące ocenie ryzyka chemicznego opiera się na stosowanych modelach oceny ryzyka :

 • Międzynarodowa Organizacja Pracy przy ONZ (zestaw narzędzi kontroli chemicznej)
 • oraz brytyjskiej HSE COSHH
 • Pasma ryzykato jedyny model oceny ryzyka dla substancji czynnych stosowany na całym świecie.. Chemwatch ściśle współpracuje z różnymi agencjami i rządami, co zapewnia dostęp do najnowszych badań w zakresie oceny ryzyka.

30 sekund – tylko tyle zajmie Ci zapewnienie bezpieczeństwa na całe życie!

COBRA screenshot

Wyposażone wstępnie w:

 • Ponad 250 000 ocen ryzyka związanych z zagrożeniem
 • Dostęp do ponad 20 milinówKart MSDS dostawców
 • Potężne algorytmy, któreobliczają ryzyko w czasie kilku sekund
 • Jednostronicowy raport PODSUMOWANIE RYZYKA, utworzony w kilka sekund
 • Przyjazny użytkownikowi interfejs dostępny w 47 językach

Narzędzia umożliwiające:

 • Przeprowadzenie oceny ryzyka w kilka sekund
 • Wygenerowaniejednostronicowych raportów dotyczących ryzyka
 • Przekazywanie ocen ryzyka chemicznego dosieciowych systemów przechowywania danych/ folderów
 • Tworzenie PRAC i ZADAŃokreślonych zgodnie z Twoimi wymaganiami
 • Drukowanie, zapisywanie i przesyłanie Twoich ocen, list i raportów
 • Dostosowaniemacierzy ryzyka w celu dopasowania do Twojego modelu ryzyka.

Dostępne również z:

GoldFFX
Chemeritus

Ocena ryzyka bez względu na lokalizację: SmartCOBRA

Przeglądaj bibliotekę Chemwatch zawierającą ponad 250 000 klasyfikowanych produktów i z miejsca oceń ich ryzyka!

 

 

COBRA / COSHHPliant Rozwiązania

Nasze narzędzie online służące do zatwierdzania sprawdza przed zakupem jakiejkolwiek substancji chemicznej jej skład względem 300 list substancji chemicznych, tworzy Standardowe Procedury Operacyjne, pełne raporty toksyczności i ekotoksyczności, a także raporty dotyczące zabezpieczeń i środków ochrony osobistej oraz rejestry ECHA. Pozwala ono także przygotować ocenę ryzyka przy zastosowaniu wbudowanych modeli pasm ryzyka. Każda osoba otrzyma identyczne wyniki bez względu na swój poziom umiejętności.Mechanizm workflow umożliwia konfigurację systemu służącego do zatwierdzania w sposób odpowiadający wymaganiom Twojej organizacji. Każda zainteresowana strona może być przypisana do jednego lub więcej narzędzi, raportów i formularzy do wypełnienia przed zatwierdzeniem dokumentu.Dostępny jest również kompletny e-mailowy system powiadomień o ostrzeżeniach, który przekazuje zainteresowanym stronom informacje dotyczące nowych zapytań lub istniejących już, ale wymagających ponownej uwagi.
Chemwatch rozumie, że większość, o ile nie wszystkie, czynności związane z chemikaliami są wykonywane poza biurem. Karty MSDS, zarządzanie wykazami, śledzenie, oceny ryzyka oraz ryzyka związanego z zagrożeniem (oraz wiele więcej) są teraz dostępne na urządzeniach smartfon i tablet obsługiwanych przez systemy Apple IOS oraz Android.Możliwość dostępu w dowolnym miejscu do danych dotyczących zagrożeń i ryzyka związanego ze stosowaniem chemikaliów oraz brak uzależnienia od godzin pracy biura jest wyjątkowo pomocna dla pracowników, specjalistów ds. bhp, ratowników oraz dla każdego, kto pozostaje w kontakcie z chemikaliami.Usługa geolokalizacji pozwala na automatyczne odnalezienie wszystkich chemikaliów w poszczególnych miejscach.  Czynności wykonywane w systemie (np. dodawanie nowych chemikaliów do lokalizacji), są automatycznie synchronizowane z chmurą i bezzwłocznie odwzorowane w systemie bez względu na rodzaj urządzenia, na którym pracujesz: smartfon, tablet, laptop, desktop lub nawet system ERP.
Nasze usługi, produkty i rozwiązania są wynikiem połączenia wysiłku, wiedzy ibadań prowadzonych przez grupę prawie 300 profesjonalistów, w skład której wchodzą chemicy, toksykolodzy, specjaliści ds. higieny pracy, biegli w przepisach prawa oraz lekarze. Wszystkie moduły, obliczenia i raport utworzone przez nasz system powstały dzięki wiedzy przekazanej przez każdego eksperta.Naszym celem jest rozpoznanie zagrożenia i ocena ryzyka.Chemwatch nie jest tylko firmą IT. Szybko rozwijające się rozwiązania technologiczne są wyjątkowo istotne w kontekście dostarczania szybkiego, precyzyjnego oraz stabilnego oprogramowania.
Dokumenty dotyczące procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych są generowane dla wszystkich chemikaliów dostępnych w systemie.Informacje do wykorzystania w razie pożaru, rozlania, w przypadku pierwszej pomocy, w sytuacji narażenia na działanie danej substancji są dostępne dla wszystkich substancji lub mieszanin. Raporty są przygotowywane w przejrzysty sposób (mogą składać się z kilku stron).Gorąca linia dla sytuacji kryzysowych, dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i umożliwia uzyskanie informacji w ponad 150 językach. Pomoc można uzyskać od specjalistów przeszkolonych w zakresie pożarów, rozlań, medycyny oraz przepisów prawa.Setki firm na całym świecie korzysta z tej usługi.
Zobacz wszystkie rozwiązania

COBRA / COSHHPliant Funkcje

Skonfiguruj swoją własną macierz ryzykaChemwatch proponuje w ustawieniach domyślnych metodologię macierzy ryzyka 5 x 5 (5 poziomów CIĘŻKOŚCI i 5 poziomów PRAWODOPODOBIEŃSTWA). Ustawienia te są dostępne dla administratorów. W sytuacji, gdy regulamin wewnętrzny wymaga stosowania innego modelu ryzyka (np. 3 x 3 - niski, średni, wysoki), można samemu dostosować ustawienia narzędzia. Dodatkowo można dostosować schemat kolorów i wybrać, który kolor ma odpowiadać danemu poziomowi ryzyka.
Przeglądaj sugerowane środki ochrony osobistej i wdrażaj swoje własne.Narzędzie obliczeniowe Chemwatch automatycznie podpowie najodpowiedniejsze środki ochrony osobistej, opierając się na ocenie ryzyka chemicznego związanego z zagrożeniami oraz parametrach zadania (skala, częstość, pylenie/lotność). Specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy mogą nadpisywać swoimi danymi i wybierać odpowiednie środki ochrony osobistej przy użyciu prostego kreatora, dostępnego w części oceny ryzyka - Kontrola.
Nieograniczone oceny ryzyka.Klienci Chemwatch mogą dokonywać nieograniczone ilości ocen ryzyka bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
Ocena ryzyka w czasie poniżej 30 sekund!Jednostronicowy raport ryzyka jest automatycznie dostępny dla każdej oceny przeprowadzanej przez Ciebie lub inny personel.
Substancje, po kontakcie z którymi wymagana jest kontrola lekarska, są zidentyfikowane dla celów oceny ryzykaFiltry badania stanu zdrowia oznacza flagą materiały i składniki, które spełniają kryteria. Dostępne są szczegółowe informacje dla rodzajów monitorowania. Po prostu kliknij raz, aby otrzymać informacje na temat substancji lub produktów składających się z substancji, po kontakcie z którymi wymagana jest kontrola lekarska.
Filtr monitorowania biologicznegoFiltr monitorowania biologicznego oznacza flagą materiały i składniki, które spełniają kryteria. Czas pobrania próbki determinantu i ekspozycja na czynniki biologiczne są podane dla każdego składnika.
Jednostronicowy. Czytelny. Zwięzły. Bezpośredni.Celem oceny ryzyka jest połączenie ryzyka związanego z konkretną sytuacją użycia w konkretnym środowisku. Aby przekazać tę informację w sposób klarowny i zwięzły Chemwatch opracował jednostronicowy szablon raportu oceny ryzyka czytelny dla laików. Kodowanie kolorystyczne opisuje poziom ryzyka; Dostępny w 47 językach.
Zobacz wszystkie funkcje