Stwórz spełniające obowiązujące wymagania etykiety w 47 językach

w pełni edytowalne etykiety produktów chemicznych zgodne z globalnymi wymaganiami

Nieograniczone możliwości etykietowania

 • Zaprojektuj swój szablon etykiet zawierający do 420 punktów danych
 • Korzystaj z biblioteki zwrotów chemicznych – zwroty dostępne w 47 językach.
 • Ciesz się automatycznym ustalaniem priorytetów zawartości oraz aktualizacjami – sortowanie pod względem ważności; cała zawartość jest zgodna z najnowszymi wersjami obowiązujących przepisów i klasyfikacją
 • Polegaj na ciągle odświeżanych danych dotyczących przepisów – Galeria Chemika przekazuje dane do D-Gen 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Zacznij już teraz – 20 najczęściej występujących szablonów etykiet wspieranych przez Avery, Sato i inne dostępne firmy z branży papierniczej.
 • Dostosuj – stwórz etykiety o dowolnym układzie, obrazach i logach, numerach serii, datach przydatności, miejscem na tekst itd.
 • Wygeneruj kody kreskowe – wspomagane są wszystkie główne standardy dotyczące kodów kreskowych, włączając kody kreskowe 2D (kody QR, macierze danych)

 

Etykiety są automatycznie uzupełniane o przepisy prawne dotyczące substancji chemicznych.

W którym miejscu stosujesz się do wymagań dotyczących etykiet?

Od laboratorium R&D po dystrybucję i sprzedaż
 • D-Gen jest w pełni integrowalny z narzędziami klasyfikacji Chemwatch
 • Przygotuj mieszaninę w czasie poniżej 2 minut, a etykietę poniżej 30 sekund
 • Uzyskaj zgodność z globalnymi wymaganiami w 47 językach
 • Utwórz wybrany projekt – po prostu przeciągaj elementy na ekranie
 • Wprowadź swoje obrazy, tła, ramy, projekty
 • Zapisuj nieograniczone ilości szablonów i z łatwością nimi zarządzaj
 • Korzystaj z nieograniczonych ilości punktów danych
 • Zintegruj swoje dane ERP z D-Gen
 • Umieść na etykiecie numer linii alarmowej Chemwatch (150 języków, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu)płatne dodatkowo)

D-Gen jest również dostępny z:

Authorite
GoldFFX
Chemeritus

 

D-Gen Rozwiązania

Każda substancja lub mieszanina podlega klasyfikacji na podstawie bazy danych Chemwatch, liczącej 700 000 substancji.Dane zawarte w bazie opierają się na wytycznych zawartych w takich dokumentach jak Załącznik I/VI do rozporządzenia REACH, japoński system GHS (NITE), koreański system GHS (NEIR), nowozelandzki system CCID, wykaz klasyfikacji i oznakowania (C&L), dokumentacja ECHA i poradniki QSAR. Użytkownicy mogą zamiennie stosować swoje własne klasyfikacje. Wszystkie substancje są automatycznie łączone z wydaną kartą MSDS przy zastosowaniu naszego narzędzia do tworzenia kart (bez dodatkowych kosztów). Narzędzie do tworzenia kart opiera się na ponad 100 000 reguł utworzonych na przestrzeni wielu lat przez zespół specjalistów, w skład którego wchodzili naukowcy. Wszystkie wymagane formaty (GHS, REACH, chiński, japoński, koreański itd.) są obsługiwane w prawie 50 językach. System oferuje dostęp do biblioteki liczącej ponad 30 000 zwrotów dla każdego języka. Tłumaczenia zwrotów wykonywane są przez rodzimych użytkowników języka biegłych w przekładach z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.Przystępne narzędzia szkoleniowe są dostarczane wraz z systemami Chemwatch.
Nasze narzędzie online służące do zatwierdzania sprawdza przed zakupem jakiejkolwiek substancji chemicznej jej skład względem 300 list substancji chemicznych, tworzy Standardowe Procedury Operacyjne, pełne raporty toksyczności i ekotoksyczności, a także raporty dotyczące zabezpieczeń i środków ochrony osobistej oraz rejestry ECHA. Pozwala ono także przygotować ocenę ryzyka przy zastosowaniu wbudowanych modeli pasm ryzyka. Każda osoba otrzyma identyczne wyniki bez względu na swój poziom umiejętności.Mechanizm workflow umożliwia konfigurację systemu służącego do zatwierdzania w sposób odpowiadający wymaganiom Twojej organizacji. Każda zainteresowana strona może być przypisana do jednego lub więcej narzędzi, raportów i formularzy do wypełnienia przed zatwierdzeniem dokumentu.Dostępny jest również kompletny e-mailowy system powiadomień o ostrzeżeniach, który przekazuje zainteresowanym stronom informacje dotyczące nowych zapytań lub istniejących już, ale wymagających ponownej uwagi.
Usługa dostępu do danych dostarcza możliwości integracji istniejących ERP i innych rozwiązań przedsiębiorstwa z danymi o substancjach i dokumentami Chemwatch. Stanowi ona też zaawansowany interfejs programowania aplikacji (API), do którego dostęp można uzyskać również z systemów zewnętrznych.Dane dla ponad 700 000 substancji chemicznych podzielonych na ponad 7 000 grup, znajdujących się na ponad 4 000 wykazów aktów prawnych dla 80 państw jest dostępnych do integracji.
Nasze usługi, produkty i rozwiązania są wynikiem połączenia wysiłku, wiedzy ibadań prowadzonych przez grupę prawie 300 profesjonalistów, w skład której wchodzą chemicy, toksykolodzy, specjaliści ds. higieny pracy, biegli w przepisach prawa oraz lekarze. Wszystkie moduły, obliczenia i raport utworzone przez nasz system powstały dzięki wiedzy przekazanej przez każdego eksperta.Naszym celem jest rozpoznanie zagrożenia i ocena ryzyka.Chemwatch nie jest tylko firmą IT. Szybko rozwijające się rozwiązania technologiczne są wyjątkowo istotne w kontekście dostarczania szybkiego, precyzyjnego oraz stabilnego oprogramowania.
Dokumenty dotyczące procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych są generowane dla wszystkich chemikaliów dostępnych w systemie.Informacje do wykorzystania w razie pożaru, rozlania, w przypadku pierwszej pomocy, w sytuacji narażenia na działanie danej substancji są dostępne dla wszystkich substancji lub mieszanin. Raporty są przygotowywane w przejrzysty sposób (mogą składać się z kilku stron).Gorąca linia dla sytuacji kryzysowych, dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i umożliwia uzyskanie informacji w ponad 150 językach. Pomoc można uzyskać od specjalistów przeszkolonych w zakresie pożarów, rozlań, medycyny oraz przepisów prawa.Setki firm na całym świecie korzysta z tej usługi.
Chemwatch zapewnia wsparcie w zakresie wymagań zawartych w systemie GHS (tzw. "Purple Book"). Chemwatch oferuje również wsparcie w zakresie formatów kart MSDS, włączając niezbędne informacje wymagane dla każdego regionu/państwa.Reguły klasyfikacji substancji i mieszanin automatycznie generują treść za pomocą narzędzi. Różnice pomiędzy wymaganiami regionalnymi i państwowymi dla każdej substancji są odzwierciedlone we wszystkich raportach.
Specjalnie dla Ciebie udało się nam połączyć pojęcie środków trwałych z zarządzaniem chemikaliami. Przechowywanie i śledzenie chemikaliów jest wspomagane rozwiązaniami Multi-Node.Chemikalia mogą być przeciągane i wklejane z głównej bazy zawierającej 20 milionów materiałów do jakiegokolwiek miejsca. Woluminy mogą być zapisywane, a wymagane informacje dotyczące etykietowania są generowane automatycznie dla każdego kraju/regionu. Każda substancja chemiczna jest następnie łączona z odpowiadającą jej klasą towarów niebezpiecznych i kodem zagrożenia oraz innymi danymi.Można dokonać filtrowania na prawie 100 zmiennych (klasyfikacja, zanieczyszczenie, wymagania dotyczące kontroli zdrowia, substancje wysokiego ryzyka).Mieszaniny mogą być dowolnie sortowane, aby tworzyć listy substancji (oraz ich woluminów) w jakimkolwiek miejscu.  Raporty dotyczące przepisów prawa (Sara Tier II, NPT, PTRI, NPI) są generowane automatycznie w preferowanych formatach.
Zobacz wszystkie rozwiązania

D-Gen Funkcje

Wybierz z galerii lub wyszukaj szablon etykiety.W przypadku dużych galerii z wieloma szablonami etykiet używanych przez konkretną firmę, udostępniona jest opcja wyszukiwania etykiety.
Wstaw dane do etykiet w czasie wydruku, jeśli konieczne.Każdemu polu "Specjalne", które jest przygotowane, aby WSTAWIAĆ DANE W CZASIE WYDRUKU, można nadać nazwę. W momencie generowania etykiety do wydruku użytkownik jest proszony o wpisanie danych dla każdego pola.
Dostępnych jest 40 szablonów etykiet!!!Specjaliści Chemwatch ds. regulacji opracowali wraz z projektantami ponad 40 podstawowych szablonów etykiet. Są one zgodne z wymaganiami różnych władz. Możesz edytować każdy z szablonów, aby utworzyć swoją własną etykietę.
Globalny w pełnym tego słowa znaczeniu.Wszystkie dokumenty Chemwatch dostępne są w 47 językach. Profesjonalni tłumacze biegli w przekładach z zakresu bezpieczeństwa pracy, toksykologii, chemii oraz ochrony środowiska prowadzą największą na świecie bibliotekę zwrotów. Aktualnie dostępnych jest ponad 25 000 zwrotów, a zawartość biblioteki rośnie w stałym tempie wraz ze zwiększającym się dostępem do nowych badań, zwrotów i wiedzy.
Gorąca linia dla sytuacji kryzysowych dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i umożliwia uzyskanie informacji w ponad 150 językach.Informacje do wykorzystania w razie pożaru, rozlania, w przypadku pierwszej pomocy, w sytuacji narażenia na działanie danej substancji są dostępne dla wszystkich substancji lub mieszanin. Raporty są przygotowywane w przejrzysty sposób (mogą składać się z kilku stron).Gorąca linia dla sytuacji kryzysowych, dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i umożliwia uzyskanie informacji w ponad 150 językach. Pomoc można uzyskać od specjalistów przeszkolonych w zakresie pożarów, rozlań, medycyny oraz przepisów prawa.
Źródło wiedzy...Ponad 150 000 substancji zostało w pełni opracowanych i opisanych. Nasz zespół stworzył karty SDS w niemal 50 językach jak również procedury związane z zagrożeniami toksykologicznymi dla zwierząt i środowiska, procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i bezpiecznego obchodzenia się z substancjami chemicznymi. Biblioteka Chemwatch jest największą na świecie, niezależną bazą powiększającą swoje zbiory o tysiące pozycji rocznie.
Zobacz wszystkie funkcje