GoldFFX

 

GOLD FFX Logo 500px

Kompleksowe rozwiązania przeznaczone dla kart MSDS i zarządzania chemikaliami

Narzędzie stworzone dzięki doświadczeniu i wiedzy 150 specjalistów.

GoldFFX IS Zarządzanie chemikaliami

W skład GoldFFX wchodzą wszystkie funkcjonalności Backpack ORAZ:

 • Przegląd kart MSDS Chemwatch Gold (47 języków)
 • Mini karty MSDS – 1 strona oceny ryzyka związanego z zagrożeniem (47 języków)
 • Najlepsze na świecienarzędzieoceny ryzyka
 • Szablony etykiet oraz narzędzieprojektowania etykiet: D-Gen
 • Narzędzia

 • klasyfikacji mieszanin
 • Informacje o sytuacjach nadzwyczajnych w 47 językach
 • Narzędziawykazu substancji chemicznych
 • Nielimitowane wirtualnenarzędzia do raportowania (XLS, CSV, XML, HTML, PDF)

 

Usługa dostępna w 47 językach

Zapewnienie spełniania wymagań przez Twoją firmę. Karty MSDS w pełni zgodne z wymaganiami obowiązującymi dla ponad 80 krajów.

world

Standard GOLD

W uzupełnieniu do kart GOLD MSDS, GoldFFX zawiera również:
 • 1 stronę oceny ryzyka związanego z zagrożeniem – kodowanie kolorystyczne – MINI karty MSDS
 • 1 stronę raportu dotyczącego oceny ryzyka
 • Podsumowanie dotyczące porady lekarskiej
 • Podsumowanie dotyczące pierwszej pomocy
 • Raport dotyczący sytuacji rozlania i utylizacji
 • Nieograniczone ilości szablonów etykiet w różnych rozmiarach, kształtach i wzorach!
Obejrzyj wszystko. Kliknij tutaj!

GoldFFX jest kompatybilny z naszą aplikacją mobilną: SmartSUITE

Miej dostęp do wykazu chemikaliów, kart MSDS, ocen ryzyka oraz ocen ryzyka związanych z zagrożeniami przez urządzenia Apple lub z systemem Android. Dostępna geolokalizacja!

iphone smart suite

GoldFFX Rozwiązania

Chemwatch tworzy i obsługuje prawdopodobnie największą na świecie bazę przepisów prawnych (700 000 substancji, 7 000 grup, ponad 4 000 posegregowanych list, ponad 80 krajów). Wszystkie dane są dostępne w chmurze i mogą być przekazane do systemów ERP, raportów i innych instrumentów regulacyjnych przy pomocy prostej usługi sieciowej API. Dane są aktualizowane codziennie.Obecnie udostępniamy ponad 12 GB danych, co daje nam przynajmniej czterokrotną przewagę na najbliższym konkurencie. Nasz zespół ds. regulacyjnych, składający się z prawie 20 członków, służy wsparciem w formie wideo, audio oraz chat w godzinach pracy.
Nasze narzędzie online służące do zatwierdzania sprawdza przed zakupem jakiejkolwiek substancji chemicznej jej skład względem 300 list substancji chemicznych, tworzy Standardowe Procedury Operacyjne, pełne raporty toksyczności i ekotoksyczności, a także raporty dotyczące zabezpieczeń i środków ochrony osobistej oraz rejestry ECHA. Pozwala ono także przygotować ocenę ryzyka przy zastosowaniu wbudowanych modeli pasm ryzyka. Każda osoba otrzyma identyczne wyniki bez względu na swój poziom umiejętności.Mechanizm workflow umożliwia konfigurację systemu służącego do zatwierdzania w sposób odpowiadający wymaganiom Twojej organizacji. Każda zainteresowana strona może być przypisana do jednego lub więcej narzędzi, raportów i formularzy do wypełnienia przed zatwierdzeniem dokumentu.Dostępny jest również kompletny e-mailowy system powiadomień o ostrzeżeniach, który przekazuje zainteresowanym stronom informacje dotyczące nowych zapytań lub istniejących już, ale wymagających ponownej uwagi.
Chemwatch rozumie, że większość, o ile nie wszystkie, czynności związane z chemikaliami są wykonywane poza biurem. Karty MSDS, zarządzanie wykazami, śledzenie, oceny ryzyka oraz ryzyka związanego z zagrożeniem (oraz wiele więcej) są teraz dostępne na urządzeniach smartfon i tablet obsługiwanych przez systemy Apple IOS oraz Android.Możliwość dostępu w dowolnym miejscu do danych dotyczących zagrożeń i ryzyka związanego ze stosowaniem chemikaliów oraz brak uzależnienia od godzin pracy biura jest wyjątkowo pomocna dla pracowników, specjalistów ds. bhp, ratowników oraz dla każdego, kto pozostaje w kontakcie z chemikaliami.Usługa geolokalizacji pozwala na automatyczne odnalezienie wszystkich chemikaliów w poszczególnych miejscach.  Czynności wykonywane w systemie (np. dodawanie nowych chemikaliów do lokalizacji), są automatycznie synchronizowane z chmurą i bezzwłocznie odwzorowane w systemie bez względu na rodzaj urządzenia, na którym pracujesz: smartfon, tablet, laptop, desktop lub nawet system ERP.
Nasze usługi, produkty i rozwiązania są wynikiem połączenia wysiłku, wiedzy ibadań prowadzonych przez grupę prawie 300 profesjonalistów, w skład której wchodzą chemicy, toksykolodzy, specjaliści ds. higieny pracy, biegli w przepisach prawa oraz lekarze. Wszystkie moduły, obliczenia i raport utworzone przez nasz system powstały dzięki wiedzy przekazanej przez każdego eksperta.Naszym celem jest rozpoznanie zagrożenia i ocena ryzyka.Chemwatch nie jest tylko firmą IT. Szybko rozwijające się rozwiązania technologiczne są wyjątkowo istotne w kontekście dostarczania szybkiego, precyzyjnego oraz stabilnego oprogramowania.
Dokumenty dotyczące procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych są generowane dla wszystkich chemikaliów dostępnych w systemie.Informacje do wykorzystania w razie pożaru, rozlania, w przypadku pierwszej pomocy, w sytuacji narażenia na działanie danej substancji są dostępne dla wszystkich substancji lub mieszanin. Raporty są przygotowywane w przejrzysty sposób (mogą składać się z kilku stron).Gorąca linia dla sytuacji kryzysowych, dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i umożliwia uzyskanie informacji w ponad 150 językach. Pomoc można uzyskać od specjalistów przeszkolonych w zakresie pożarów, rozlań, medycyny oraz przepisów prawa.Setki firm na całym świecie korzysta z tej usługi.
Chemwatch zapewnia wsparcie w zakresie wymagań zawartych w systemie GHS (tzw. "Purple Book"). Chemwatch oferuje również wsparcie w zakresie formatów kart MSDS, włączając niezbędne informacje wymagane dla każdego regionu/państwa.Reguły klasyfikacji substancji i mieszanin automatycznie generują treść za pomocą narzędzi. Różnice pomiędzy wymaganiami regionalnymi i państwowymi dla każdej substancji są odzwierciedlone we wszystkich raportach.
Specjalnie dla Ciebie udało się nam połączyć pojęcie środków trwałych z zarządzaniem chemikaliami. Przechowywanie i śledzenie chemikaliów jest wspomagane rozwiązaniami Multi-Node.Chemikalia mogą być przeciągane i wklejane z głównej bazy zawierającej 20 milionów materiałów do jakiegokolwiek miejsca. Woluminy mogą być zapisywane, a wymagane informacje dotyczące etykietowania są generowane automatycznie dla każdego kraju/regionu. Każda substancja chemiczna jest następnie łączona z odpowiadającą jej klasą towarów niebezpiecznych i kodem zagrożenia oraz innymi danymi.Można dokonać filtrowania na prawie 100 zmiennych (klasyfikacja, zanieczyszczenie, wymagania dotyczące kontroli zdrowia, substancje wysokiego ryzyka).Mieszaniny mogą być dowolnie sortowane, aby tworzyć listy substancji (oraz ich woluminów) w jakimkolwiek miejscu.  Raporty dotyczące przepisów prawa (Sara Tier II, NPT, PTRI, NPI) są generowane automatycznie w preferowanych formatach.
Zobacz wszystkie rozwiązania

GoldFFX Funkcje

Prawdziwie wielojęzyczny interfejs użytkownika 47 języków; ustawienia dla każdego użytkownika.
Substancje, po kontakcie z którymi wymagana jest kontrola lekarska, są zidentyfikowane dla celów oceny ryzykaFiltry badania stanu zdrowia oznacza flagą materiały i składniki, które spełniają kryteria. Dostępne są szczegółowe informacje dla rodzajów monitorowania. Po prostu kliknij raz, aby otrzymać informacje na temat substancji lub produktów składających się z substancji, po kontakcie z którymi wymagana jest kontrola lekarska.
Filtr monitorowania biologicznegoFiltr monitorowania biologicznego oznacza flagą materiały i składniki, które spełniają kryteria. Czas pobrania próbki determinantu i ekspozycja na czynniki biologiczne są podane dla każdego składnika.
Dostępnych jest 40 szablonów etykiet!!!Specjaliści Chemwatch ds. regulacji opracowali wraz z projektantami ponad 40 podstawowych szablonów etykiet. Są one zgodne z wymaganiami różnych władz. Możesz edytować każdy z szablonów, aby utworzyć swoją własną etykietę.
Znaj wymagania dotyczące etykietowania!Aplikacja Chemwatch automatycznie opracowuje wymagania dotyczące etykietowania dla każdego pomieszczenia, budynku, obszaru a nawet szafki, w których przechowywane są chemikalia.Odpowiednie przepisy są wstępnie zaimplementowane w zależności od regulacji lokalnych. Dostępne są także narzędzia pozwalające na dostosowanie według Twoich własnych zasad i ograniczeń.
Utwórz manifesty przechowywania w sposób automatycznyUtwórz manifesty przechowywania w sposób automatyczny za pomocą aplikacji Chemwatch. Domyślne ustawienia manifestu w odniesieniu do objętości/masy mogą być dowolnie modyfikowane przez administratora. W połączeniu z generatorem raportów dają nieograniczone możliwości tworzenia raportów!
Utwórz formularze i dodawaj niestandardowe punkty danych do swoich procesów.Konstruktor formularzy jest zaawansowanym narzędziem pozwalającym na dostosowanie bazy, przeznaczonym dla klientów Chemwatch. Twórz niezliczone punkty danych i łącz je ze swoimi chemikaliami, folderami/lokalizacjami, osobami itd. Odpowiadające sobie pola bazy są tworzone automatycznie Wypełnij te pola, załącz dokumenty lub przypisz osoby, grupy lub lokalizacje automatycznie lub ręcznie (przy zastosowaniu formularzy).
Zobacz wszystkie funkcje