USŁUGI

/USŁUGI

Rozwijamy się, świadcząc profesjonalne usługi.

Ukształtowaliśmy się, oferując usługi dla ponad 5 000 organizacji przez ostatnie 20 lat.

Pozyskiwanie i obsługa kart MSDS

W zarządzaniu kartami MSDS największymi wyzwaniami sąpozyskanie karty MSDS oraz aktualizowanie jej. Po prostu przekaż nam listę kart MSDS, którymi jesteś zainteresowany, a my zajmiemy się resztą! Nasz zespół ds. projektów przeszuka strony internetowe lub skontaktuje się bezpośrednio z dostawcą. Wszystkie karty SDS mają określoną datę ważności – zapewniamy Cię, że Twoje karty będą aktualizowane na bieżąco.

Alerts and Reports

Polityka efektywnego zarządzania chemikaliami zobowiązuje do otrzymywania ostrzeżeń o zmianach naniesionych w treści karty MSDS, klasyfikacji, przepisach prawa i standardów odnoszących się do każdej z substancji. Dostawcy mogą nie udostępniać takich informacji. Dzięki usłudze Ostrzeżenia wybrany przedstawiciel Klienta otrzymuje drogą mailową okresowe raporty dotyczące zmian. Usługa Ostrzeżenia umożliwia również otrzymanie raportu porównującego i oznaczającego różnice w starych i nowych dokumentach. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji!

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

Chemwatch oferuje pomoc zespołu reagowania kryzysowego dostępnego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w 150 językach NA CAŁYM ŚWIECIE. Usługa jest świadczona przez doświadczony zespół toksykologów, samodzielnych pracowników ds. ochrony środowiska i lekarzy, posiadających dostęp do największej na świecie biblioteki substancji chemicznych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dostępny jest jeden uniwersalny numer na zasadach uzgodnionych z operatorem.

Tworzenie MSDS przez specjalistów

Zespół Chemwatch, w którego skład wchodzą chemicy, specjaliści ds. higieny pracy oraz bezpieczeństwa, tworzy ponad 4 000 kart SDS miesięcznie dla swoich klientów.
Każda karta SDS jest zgodna z lokalnymi i regionalnymi wymaganiami prawnymi i podlega szczegółowej analizie przed wydaniem. Karty SDS są automatycznie aktualizowane po naniesieniu jakichkolwiek zmian w przepisach dotyczących klasyfikowania.
Karty SDS podlegają ubezpieczeniu od odpowiedzialności zawodowej. W przybliżeniu tworzymy więcej kart MSDS niż jakakolwiek inna organizacja, jednocześnie oferując konkurencyjne ceny.

Zarządzanie projektami

Jeśli wdrażasz nowy system, przeprowadzasz migrację starego lub pracujesz nad projektem, nasz doświadczony zespół pomoże Ci ukończyć pracę na czas i bez ponoszenia zbędnych kosztów. Ukończyliśmy z sukcesem projekty związane z integracją oprogramowania i wdrażaniem modelu SaaS dla ponad 1 000 klientów na całym świecie i jednocześnie umożliwiliśmy przepływ 30 – 40 tysięcy kart MSDS. Nasze projekty zaczynamy od przemyślanego planowania i skutecznej komunikacji

Rozwój oprogramowania

Chemwatch to firma, w skład której wchodzą naukowcy dążący do dostarczania zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań informatycznych na nieustannie zmieniający się rynek. Bez względu na to, jakie rozwiązania stosujesz w firmie – czy to dostosowanie opierające się na ERP, czy też czarną skrzynkę, aplikację SaaS, iOS lub Android, Chemwatch oferuje usługi rozwoju, testowania i wdrażania każdego z dostępnych rozwiązań informatycznych w przystępnych cenach. Nasz zespół, składający się z ponad 40 programistów, jest kierowany przez 3 doświadczonych managerów i wspomagany przez całą armię naukowców i analityków biznesowych gotowych na kolejne wyzwanie.

Wsparcie

Każda aplikacja Chemwatch służąca do pracy w chmurze posiada wsparcie online. Bezpośrednie wsparcie telefoniczne (Helpdesk), czat i wsparcie w postaci interaktywnego wideo są dostępne dla wszystkich subskrybentów.
Wsparcie IT jest dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku. Umowa o świadczenie usług przez Chemwatch jest szczegółowo rozpisana w kontekście wsparcia, zaawansowania pomocy technicznej, dostępności itd. Chemwatch szczyci się szybką i skuteczną formą wsparcia, oferowaną swoim pracodawcom w 20 krajach na świecie.

Szkolenie i certyfikowanie

Jako organizacja szkoląca zarejestrowana w Australii (Departament Edukacji, Zatrudnienia i Środowiska Pracy, DEEWR) posiadamy umiejętności, doświadczenie i możliwości zwiększania kompetencji, dzięki czemu nasz zespół dysponuje wiedzą niezbędną do bezpiecznego zarządzania substancjami chemicznymi. W ofercie Chemwatch, oprócz szkolenia z oprogramowania, można znaleźć także Kurs przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa chemicznego (AHCCHM101A), dzięki któremu można zdobyć wiedzę na temat etykietowania substancji chemicznych, transportu, postępowania i składowania, a także wymagań odnośnie do środków ochrony osobistej.
ERP

Integracja z ERP

Proces integracji jest zwykle postrzegany jako złożony i kosztowny. My uważamy, że jest to w części spowodowane wysokimi cenami ustalonymi przez konsultantów oraz brakiem wybitnej kadry zarządzającej projektami. Od momentu, gdy opracowaliśmy techniczne podstawy skutecznej integracji oprogramowania Chemwatch z innymi systemami ERP, nasze działanie opiera się na ustaleniu celu projektu, analizie i bezwzględnie – współpracy. Produkty integracji prostego dokumentu są zwykle dostarczane w postaci wtyczki, a nasi konsultanci oraz programiści są dostępni już poniżej tradycyjnych stawek.

Dane dla ponad 700 000 substancji chemicznych podzielonych na ponad 7 000 grup, znajdujących się na ponad 4 000 wykazów aktów prawnych dla 80 państw jest dostępnych do integracji.

 

W ramach naszych usług oferujemy:

 • Ostrzeżenie o aktualizacjach MSDS

 • Ostrzeżenie o zmianie statusu interesujących Cię substancji chemicznych

 • Wysyłanie porównań starych i nowych kart MSDS

 • Pomoc w zakresie przepisów prawnych

 • Pomoc specjalistów poprzedzająca zakup substancji chemicznej

 • Nawiązanie kontaktu z dostawcą w celu uzyskania najnowszych wersji kart MSDS

 • Śledzenie najnowszych trendów w zakresie bezpieczeństwa chemicznego

 • Wprowadzanie innowacji w bezkonkurencyjny sposób

 • Informowanie o wszystkich aktualizacjach/zmianach

 • Wsparcie w szkoleniach

 • Rozpatrywanie zapytań bez zbędnej zwłoki

 • Uczymy się od Ciebie

 • Bierzemy Twoje sugestie pod uwagę

 • Współpracujemy z Tobą

 • Sprawne rozwiązywanie problemów

 • Nie lekceważymy twoich przemyśleń, komentarzy lub skarg