SOLUTIONS

/SOLUTIONS

Stosowany w ponad 5 000 miejscach na świecie!!

Firma Chemwatch bezustannie się rozwija wraz z 5 000 klientów – poczynając od łatwego dostępu do kart MSDS, ocen ryzyka i ryzyka związanego z zagrożeniami, kończąc na systemach integrujących przepisy prawne.

Chemicals Management System v2

Zarządzanie kartami MSDS

Z bazą liczącą ponad 20 milionów MSDS dostawców oraz zaawansowanymi narzędziami przeznaczonymi do zarządzania i aktualizowania MSDS, Chemwatch zaufało już ponad 5 000 organizacji na całym świecie.
MSDS Distribution v2

Zarządzanie kartami MSDS

Chemwatch dostarcza rozwiązania dostosowane do wymagań producentów i dostawców substancji chemicznych. Dostarczamy narzędzia informatyczne, zaplecze i usługi wspomagające proces dostarczania MSDS w ponad 80 krajach i w ponad 47 językach.
MSDS Authoring v2

Klasyfikacja i tworzenie kart MSDS

Oprogramowanie do tworzenia kart SDS oraz wsparcie Chemwatch opiera się na ponad 100 000 reguł utworzonych na przestrzeni wielu lat przez zespół specjalistów, w skład którego wchodzili naukowcy Wszystkie wymagane formaty (GHS, REACH, chiński, japoński, koreański itd.) są obsługiwane w ponad 50 językach. System oferuje dostęp do biblioteki liczącej ponad 30 000 zwrotów dla każdego języka. Tłumaczenia zwrotów wykonywane są przez rodzimych użytkowników języka biegłych w przekładach z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.
Health and safety v2

Bezpieczeństwo i higiena oraz ochrona środowiska

Nasze usługi, produkty i rozwiązania są wynikiem połączenia wysiłku, wiedzy i badań prowadzonych przez grupę prawie 300 profesjonalistów, w skład której wchodzą chemicy, toksykolodzy, specjaliści ds. higieny pracy, biegli w przepisach prawa oraz lekarze. Wszystkie moduły, obliczenia i raport utworzone przez nasz system powstały dzięki wiedzy przekazanej przez każdego eksperta.

Rozwiązania dla telefonu komórkowego i tabletu

Chemwatch rozumie, że większość, o ile nie wszystkie, czynności związane z chemikaliami są wykonywane poza biurem. Karty MSDS, zarządzanie wykazami, śledzenie, oceny ryzyka oraz ryzyka związanego z zagrożeniami (oraz wiele więcej) są teraz dostępne na urządzeniach smartfon i tablet obsługiwanych przez systemy Apple IOS oraz Android.

Emergency management v2

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Informacje do wykorzystania w razie pożaru, rozlania, w przypadku pierwszej pomocy, w sytuacji narażenia na działanie danej substancji są dostępne dla wszystkich substancji lub mieszanin. Raporty są przygotowywane w przejrzysty sposób (mogą składać się z kilku stron).
Gorąca linia dla sytuacji kryzysowych, dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i umożliwia uzyskanie informacji w ponad 150 językach. Pomoc można uzyskać od specjalistów przeszkolonych w zakresie pożarów, rozlań, medycyny oraz przepisów prawa.

Regulatory Compliance v2

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa

Chemwatch tworzy i obsługuje prawdopodobnie największą na świecie bazę przepisów prawnych (700 000 substancji, 7 000 grup, ponad 4 000 posegregowanych list, ponad 80 krajów). Wszystkie dane są dostępne w chmurze i mogą być przekazane do systemów ERP, raportów i innych instrumentów regulacyjnych przy pomocy prostej usługi sieciowej API. Dane są aktualizowane codziennie. Obecnie udostępniamy ponad 12 GB danych, co daje nam przynajmniej czterokrotną przewagę na najbliższym konkurencie.

Ogólnoświatowe rozwiązania w zakresie GHS

Chemwatch zapewnia wsparcie w zakresie wymagań zawartych w tzw. “Purple Book” (z późn. zm.). Chemwatch oferuje również wsparcie w zakresie formatów kart MSDS, włączając niezbędne informacje wymagane dla każdego regionu/państwa.
Reguły klasyfikacji substancji i mieszanin automatycznie generują treść za pomocą narzędzi. Różnice pomiędzy wymaganiami regionalnymi i państwowymi dla każdej substancji są odzwierciedlone we wszystkich raportach.
ERP

Integracja z ERP

Usługa dostępu do danych dostarcza możliwości integracji istniejących ERP i innych rozwiązań przedsiębiorstwa z danymi o substancjach i dokumentami Chemwatch. Stanowi ona też zaawansowany interfejs programowania aplikacji (API), do którego dostęp można uzyskać również z systemów zewnętrznych.
Dane dla ponad 700 000 substancji chemicznych podzielonych na ponad 7 000 grup, znajdujących się na ponad 4 000 wykazów aktów prawnych dla 80 państw jest dostępnych do integracji.

Chemicals Approvals v2

Zatwierdzanie

Nasze narzędzie online służące do zatwierdzania sprawdza przed zakupem jakiejkolwiek substancji chemicznej jej skład względem 300 list substancji chemicznych, tworzy Standardowe Procedury Operacyjne, pełne raporty toksyczności i ekotoksyczności, a także raporty dotyczące zabezpieczeń i środków ochrony osobistej oraz rejestry ECHA. Pozwala ono także przygotować ocenę ryzyka przy zastosowaniu wbudowanych modeli pasm ryzyka. Każda osoba otrzyma identyczne wyniki bez względu na swój poziom umiejętności.

Inventory Solutions v2

Zarządzanie wykazem

Specjalnie dla Ciebie udało się nam połączyć pojęcie środków trwałych z zarządzaniem chemikaliami. Przechowywanie i śledzenie chemikaliów jest wspomagane rozwiązaniami Multi-Node.
Chemikalia mogą być przeciągane i wklejane z głównej bazy zawierającej 20 milionów materiałów do jakiegokolwiek miejsca. Woluminy mogą być zapisywane, a wymagane informacje dotyczące etykietowania są generowane automatycznie dla każdego kraju/regionu. Każda substancja chemiczna jest następnie łączona z odpowiadającą jej klasą towarów niebezpiecznych i kodem zagrożenia oraz innymi danymi.

Rozwiązania dla łańcucha dostaw

Towary niebezpieczne mogą być przesyłane, pakowane, konsolidowane i transportowane do klienta. Zapewnij zgodność z wymaganiami dotyczącymi pakowania i transportu – ostrzeżenia dostępne w sytuacji niepoprawnego opakowania chemikaliów, konsolidacji lub załadowania do samochodów, statków lub samolotów.

Rozwiązania te są wspomagane przez zaawansowane funkcje:

 • 100% technologii chmurowych

 • Interfejs użytkownika dostępny w 47 językach

 • Dokumenty dostępne w 47 językach

 • Wsparcie w ramach przepisów prawa dla 80 państw

 • Wsparcie lokalne dla 17 państw

 • Globalne procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

 • Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

 • Wsparcie logowania jednokrotnego

 • E-learning SCORM

 • Wsparcie w zakresie akredytowanych szkoleń

 • Wsparcie telefoniczne i online

 • Pozyskiwanie kart MSDS i ich aktualizacja

 • Wsparcie w zakresie towarów niebezpiecznych

 • Usługi rozwoju na zamówienie

 • Opiniowanie przez specjalistów

 • Konsultacje dotyczące przepisów prawa

 • Ocena ryzyka: Zdrowie

 • Ocena ryzyka: Fizyczne

 • Ocena ryzyka: Środowisko

 • Zaawansowany konstruktor kwerend

 • Konstruktor formularzy

 • Modelowanie cząsteczkowe w 3D

 • Wyszukiwanie struktur chemicznych

 •  Narzędzia do raportowania