Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

//Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Dokumenty dotyczące procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych są generowane dla wszystkich chemikaliów dostępnych w systemie.

Informacje do wykorzystania w razie pożaru, rozlania, w przypadku pierwszej pomocy, w sytuacji narażenia na działanie danej substancji są dostępne dla wszystkich substancji lub mieszanin. Raporty są przygotowywane w przejrzysty sposób (mogą składać się z kilku stron).

Gorąca linia dla sytuacji kryzysowych, dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i umożliwia uzyskanie informacji w ponad 150 językach. Pomoc można uzyskać od specjalistów przeszkolonych w zakresie pożarów, rozlań, medycyny oraz przepisów prawa.

Setki firm na całym świecie korzysta z tej usługi.

Products

Kompleksowe rozwiązania dla zarządzania kartami MSDS oraz substancjami chemicznymi Wszystko zaczyna się na karcie MSDS; Zamów u nas profesjonalną analizę oraz zaawansowane narzędzia!
Kompleksowe rozwiązania dla zarządzania kartami MSDS oraz substancjami chemicznymi Wszystko zaczyna się na karcie MSDS; Zamów u nas profesjonalną analizę oraz zaawansowane narzędzia!
COBRA COSHHPliant to wysoce specjalistyczne, łatwe w obsłudze narzędzie służące do oceny ryzyka chemicznego, opierające się na stosowanych modelach Międzynarodowej Organizacji Pracy przy ONZ (zestaw narzędzi kontroli chemicznej) oraz brytyjskiej HSE COSHH. Pasma ryzyka to jedyny model oceny ryzyka dla substancji czynnych stosowany na całym świecie. Chemwatch ściśle współpracuje z różnymi agencjami i rządami, co zapewnia dostęp do najnowszych badań w zakresie oceny ryzyka. 
Zaprojektuj swoje własne szablony etykiet do maksymalnie 420 punktów danych. Wygeneruj etykiety przy użyciu biblioteki zwrotów Chemwatch, zawierającej ponad 30 000 dostępnych zwrotów w 47 językach. Możesz polegać na naszej ciągle aktualizowanej bazie. 
Zaawansowany system zarządzania chemikaliami
Kompleksowe rozwiązania dla zarządzania kartami MSDS oraz substancjami chemicznymi Wszystko zaczyna się na karcie MSDS; Zamów u nas profesjonalną analizę oraz zaawansowane narzędzia!
View all products

Media