Ogólnoświatowe wsparcie w zakresie GHS

//Ogólnoświatowe wsparcie w zakresie GHS

Chemwatch zapewnia wsparcie w zakresie wymagań zawartych w systemie GHS (tzw. “Purple Book”). Chemwatch oferuje również wsparcie w zakresie formatów kart MSDS, włączając niezbędne informacje wymagane dla każdego regionu/państwa.

Reguły klasyfikacji substancji i mieszanin automatycznie generują treść za pomocą narzędzi. Różnice pomiędzy wymaganiami regionalnymi i państwowymi dla każdej substancji są odzwierciedlone we wszystkich raportach.

Products

Kompleksowe rozwiązania dla zarządzania kartami MSDS oraz substancjami chemicznymi Wszystko zaczyna się na karcie MSDS; Zamów u nas profesjonalną analizę oraz zaawansowane narzędzia!
Kompleksowe rozwiązania dla zarządzania kartami MSDS oraz substancjami chemicznymi Wszystko zaczyna się na karcie MSDS; Zamów u nas profesjonalną analizę oraz zaawansowane narzędzia!
Zaprojektuj swoje własne szablony etykiet do maksymalnie 420 punktów danych. Wygeneruj etykiety przy użyciu biblioteki zwrotów Chemwatch, zawierającej ponad 30 000 dostępnych zwrotów w 47 językach. Możesz polegać na naszej ciągle aktualizowanej bazie. 
Zaawansowany system zarządzania chemikaliami
Tworzenie kart MSDS Tworzenie kart MSDS w chmurze w mniej niż 5 minut - dane pobrane z biblioteki zawierającej 250 000 substancji, 30 000 wyrażeń w 47 językach oraz 100 000 reguł! 
Dostęp do ponad 20 milionów kart MSDS dostawców, Zarządzanie kartami MSDS staje się łatwiejsze 
Kompleksowe rozwiązania dla zarządzania kartami MSDS oraz substancjami chemicznymi Wszystko zaczyna się na karcie MSDS; Zamów u nas profesjonalną analizę oraz zaawansowane narzędzia!
View all products

Media