zirconyl nitrate

Chemical Information

CAS: 13826-66-9

Synonyms: N2-O7-Zr; ZrO(NO3)2; zirconium, bis(nitrato-O)oxo-; bis(nitrato-O)oxozirconium; zirconyl hydroxynitrate (ZrO(OH)NO3); zirconyl nitrate, basic; zirconium oxide nitrate; zirconium oxynitrate

Chemical: zirconyl nitrate

zirconyl nitrate SDS Sample

Keep up-to-date with Chemwatch